Havai mavi nedir, Havai mavi ne demek

  • Göğün rengi, açık mavi
  • Bu renkte olan.

Havai mavi tanımı, anlamı:

Havai : Değersiz, boş. Bu renkte olan. Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan, dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa, yeleme. Açık mavi renk. Hava ile ilgili, havada bulunan.

Hava : Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Müzik parçalarında tür. Tarz, üslup. Çevreyi kuşatan boşluk. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Çekicilik. Esinti. Keyif, âlem. Gökyüzü.

Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan.

Renk : Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik.

Açık : Boş. Örtüsüz, çıplak. Kolay anlaşılır, vazıh. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Belirgin bir biçimde. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Engelsiz, serbest. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Çalışır durumda olan. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Aralığı çok. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri.

 

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Havai mavi anlamı nedir?

Almanca'da Havai mavi : himmelblau