Have a stomachache türkçesi Have a stomachache nedir

  • Birinin midesi ağrımak.
  • [#sancı Sancılanmak].
  • Karnı ağrımak.

Have a stomachache ile ilgili cümleler

English: If you eat that much, you'll have a stomachache.
Turkish: Bu kadar çok yersen, karın ağrın olur.

English: Do you have a stomachache?
Turkish: Karnınız mı ağrıyor?

English: It's obvious why you have a stomachache.
Turkish: Midenin niçin ağrıdığı belli.

English: I have a stomachache.
Turkish: Karnım ağrıyor.

English: I have a stomachache, doctor.
Turkish: Doktor, karnım ağrıyor.

Have a stomachache ingilizcede ne demek, Have a stomachache nerede nasıl kullanılır?

Have : Almak. Elinde bulunmak. Malik olmak. Yapmak. Sahip olmak. Etmek. Göz yummak. -si olmak. Yaptırmak. Elde etmek.

A : Atom ağırlığı. Argonun simgesi. Pek iyi. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Herhangi bir. La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi.

Stomachache : Sancı. Karın ağrısı. Mide ağrısı.

I have a stomachache : Karın ağrım var.

Have a baby : Doğurmak. Çocuk sahibi olmak. Bebeği olmak.

Have a bad record : Kötü şöhreti olmak. Kötü tanınmak.

Have a bad name : Kötü şöhreti olmak. Adı çıkmış olmak.

Have a bad time : Sıkıcı zaman geçirdi. Kötü vakit geçirdi. Eğlenmedi. Çok sıkıntı çekmek. Kötü zaman geçirmek.

 

Have a ball : Balomuza gelin. Çok iyi vakit geçirmek. Güzel zaman geçirmek. Güzel eğlenmek. Çılgınca eğlenmek. Çok eğlenmek. İyi eğlenceler.

Have a bath : Banyo yapmak. Yıkanmak. Banyo almak. Banyoda kendini yıkamak.

İngilizce Have a stomachache Türkçe anlamı, Have a stomachache eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Have a stomachache ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Have the collywobbles : Midesi ağrımak.

Twinged : Üzüntü. Birden saplanan şiddetli sancı. Azap. Birdenbire sancılanmak. Sancılandırmak. Sancı. Birdenbire sancı vermek. Sızı. Sancımak.

Twinging : Sancılandırmak. Sancılanma. Sancımak.

Twingeing : Sancı. Sızı. Birdenbire sancı vermek. Sancılandırmak. Azap. Sancımak. Birden saplanan şiddetli sancı. Birdenbire sancılanmak. Üzüntü.

Twinge : Sancılandırmak. Birdenbire sancılanmak. Birden saplanan şiddetli sancı. Sancımak. Birdenbire sancı vermek. Sızı. Üzüntü. Sancı. Azap.

Travail : Doğum sancıları. Zahmet çekmek. Eziyet çekmek. Doğum ağrısı çekmek. Sancı. Doğum sancısı çekmek. Zahmet. Eziyet.

Twinges : Sızı. Üzüntü. Birden saplanan şiddetli sancı. Azap. Birdenbire sancılanmak. Sancı. Sancımak. Sancılandırmak. Birdenbire sancı vermek.

Travails : Eziyet. Doğum sancısı çekmek. Eziyet çekmek. Doğum sancıları. Zahmet çekmek. Zahmet. Sancı.

Have a stomachache synonyms : have an ache, feel pains, travailing, travailed.