Hayvanlar nedir, Hayvanlar ne demek

Hayvanlar; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Zooloji'deki anlamı:

(Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Hayvanlar ile ilgili Cümleler

 • Hayvanlara saygı gösterelim çünkü onlar duyarlı varlıklardır.
 • O, ev hayvanlarına düşkün değil.
 • Yılanlar asla sevmediğim hayvanlardır.
 • Hayvanlar gerçek ve gerçek dışı arasında ayrım yapamaz.
 • Hayvanlar çiziyoruz.
 • O, hayvanları çok seviyor.
 • Balıklar soğukkanlı hayvanlardır.
 • Bazı hayvanlar ateşten korkar.
 • Hayvanları korumak için gerekli birkaç yasa vardır.
 • Hayvanlarla gerçekten iyiyim.
 • Hayvanların huzur ve sükunet içinde çekilen doğa resimleri gerçekten şaheserdir.
 • Bazı vahşi hayvanlar tükenme eşiğinde.
 • Hayvanlar Amerikan yerlileri için insanların daha kutsaldılar.

Hayvanlar hakkında bilgiler

Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar (Eukaryota) üst âlemindeki hayvanlar (Animalia) âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. "Hayvan" sözcüğü, günlük kullanımda esasen insan dışı nefes alan ve hareket eden şeyleri ifade etmek için kullanılırsa da biyolojik bağlamda insanı da içerir. Hayvanlar âleminin bilimsel ve Latince adı olan "Animalia" terimi ise yine Latince olan ve "yaşayan" ya da "ruh" anlamına gelen animadan türetilmiş animal sözcüğünün çoğuludur. Hayvanlar âlemini tanımlayan bir başka Latince bilimsel terim de Metazoa'dır. Genellikle çevrelerine uyum sağlayan ve diğer canlılarla beslenen çokhücreliler alemidir. Vücutları, embriyonun bazı metamorfozlar geçirmesiyle gelişir. Ökaryotik çok hücreli organizmalardır. Besinlerini genel olarak sindirerek alırlar. Hayvanların birçoğu hareketlidir ve bitkilerde tipik olan kalın hücre duvarları genellikle yoktur. Embriyonik gelişim esnasında büyük ölçülerde hücresel göçler ve doku organizasyonları görülür. Üremeleri primer (birincil) olarak seksüeldir; diploit kromozom taşıyan dişi ve erkekler mayozla haploit kromozomlu gametleri, bunlarda birleşerek diploid zigotu oluşturur. 1,5 milyondan fazla yaşayan türü tanımlanmıştır, fakat gerçek miktarın bazılarına göre 20 milyon, bazılarına göre de 50 milyondan fazla olduğu sanılmaktadır.

 

Hayvanlar kısaca anlamı, tanımı

Hayva : Ayva. Tenekeyi lehimlemek için kullanılan bakır ya da demir araç. [Bakınız: hayva demiri]

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Birgözeli hayvanlar : Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (Kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.).

 

Birgözeli hayvanlar bilimi : Zoolojinin, bir gözeli hayvanları anlatan dalı.

Çiftlik hayvanları : Ürünlerinden gelir elde etmek amacıyla kullanılan koyun, sığır, keçi ve at gibi evcil hayvanlar.

Çokgözeli hayvanlar : Birçok gözenin belli bir düzen içerisinde dokulaşıp örgenleşmesiyle biçimlenen ve solucanlar gibi, eklembacaklılar gibi, asalakbilimce pek önemli kolları da içine alan hayvanlar topluluğu.

Deviyant hayvanlar : Cinsel konular başta olmak üzere, tür özeliklerinin dışında davranışlar gösteren hayvanlar.

Eğitilmiş hayvanlar göstericisi : Eğitilmiş ve özel olarak yetiştirilmiş hayvanlara çeşitli numaralar yaptıran kişi.

Eğitilmiş yırtıcı hayvanlar gösterisi : Eğitilmiş yırtıcı hayvanlarla yapılan numaraları kapsayan gösteri.

Feral hayvanlar : Yaban kedisi gibi, evcilleşme açısından evrimsel süreci tamamlamamış olan, kendi başlarına üreme yeteneğine sahip, yaban hayatındaki türdeşleriyle ortak özelliklerini koruyan yarı-evcil türlere üye hayvanlar.

Hayvanlar alemi : Canlı varlıklardan, bitkilerden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudun içinde sindirebilenleri kapsayan, ökaryot canlılar. Modern sınıflandırmanın dördüncü âlemi.

Hayvanlar vergisi : Sürü hayvanlarından baş sayımı ölçümüyle alınan vergi.

Hayvanlarda kan paraziti hastalıkları : Ya tek başına kanda veya hem kanda hem de dokulara yerleşen kan protozoonlarının neden olduğu (babesiozis, tripanosomiozis, theileriozis, leishmaniozis vb.) hastalıklar.

Hayvanlarda paraziter genital sistem hastalıkları : Toxoplasma gondii, Neospora caninum (Hammondia heydorni) ve Tritrichomonas foetus gibi paraziter protozoonların oldukça büyük ekonomik kayıplara neden olan genital kanal enfeksiyonları.

Hayvanlarda protozoon enfeksiyonları : Protozoa alt aleminde bulunan tek hücreli organizmaların hayvanlarda neden olduğu enfeksiyonlar.

Hayvanların helmint enfeksiyonları : Hayvanlarda helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon.

Hayvanların paraziter hastalıkları : Paraziter organizmaların neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar.

Hayvanların sınıflandırılması : Hayvanların yapılarına ve akrabalık ilişkilerine göre belli taksonlara yerleştirilmesi, bir sıraya konulması. Taksonomi, sistematik. (karşılık: Taksonomi, Sistematik), Hayvanların yapılarına ve doğal akrabalıklarına göre bir sıraya konulması.

Hayvanlarla avcılık : Su samuru, pelikan, balıkçıl gibi eğitilmiş avcı hayvanlar kullanılarak yapılan su ürünleri avcılığı.

Kanatlı hayvanlar : Eti veya yumurtası için yetiştirilen tavuk veya evcil kuşlar.

Karışık yırtıcı hayvanlar : Değişik türde yırtıcı hayvanların bir arada numaralar yaptıkları gösteri öbeği.

Kümes hayvanları sakatatı : Kümes kanatlılarının yemek borusu, akciğer, kalp, karaciğer, dalak, mide, kursak, taşlık, gelişmemiş yumurtalar ve bağırsakları içine alan, vücut boşluğunun bütün organları.

Pullu hayvanlar : Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) alt sınıfından, vücutları büyük ve yassı, kahverengi, kırmızı renkli, dikenli pullarla örtülü, top gibi yuvarlaklaşabilen, dişleri olmayan bir takım.

Sıcak kanlı hayvanlar : (karşılık: homoiyoterm hayvanlar), Vücut ısıları azçok sabit olan hayvanlar; kuşlar; memeliler.

Sıcakkanlı hayvanlar : Vücut ısıları az çok sabit olan hayvanlar. Homoiyoterm, endoterm.

Soğuk kanlı hayvanlar : (karşılık: poikiloterm hayvanlar), Vücut ısıları yaşadıkları ortamın ısısına göre değişen hayvanlar: Balıklar, amfibyumlar, sürüngenler.

Tarak hayvanları : Ktenoforlar.

Ürikotelik hayvanlar : Amino azotu başlıca ürik asit biçiminde atan kanatlı ve sürüngenler.

Yırtıcı hayvanlar : Evcil olmayan, yabansı hayvanlar.

Yosun hayvanları : Birincil ağızlı hayvanların (Protostomia), yumuşakçalar (Mollusca) dalından, vücutları kalın ve kutikuladan yapılmış bir kabukla kaplı, koloni hâlinde yaşayan, koloninin bireyleri çoğunlukla kendilerini bir yere bağlayan, denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bir sınıf. Bugula (Bugula) cinsi iyi bilinir. Yosun hayvancıkları.

Bitkimsi hayvanlar : Mercan, sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar.

Kümes hayvanları : Etinden, tüyünden, yumurtasından yararlanmak üzere yetiştirilip beslenen tavuk, kaz, ördek, hindi vb. evcil hayvanlar.

Soğukkanlı hayvanlar : Vücut ısıları yaşadıkları ortamın ısısına göre değişen hayvanlar.

Diğer dillerde Hayvanlar anlamı nedir?

İngilizce'de Hayvanlar ne demek ? : animals