Hayvansal nedir, Hayvansal ne demek

Hayvansal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Hayvanla ilgili, hayvani.
  • Hayvandan elde edilen, hayvani

"Hayvansal" ile ilgili cümleler

  • "Büyük kentler bir yana bırakılırsa hayvansal besin tüketimi devede kulak denecek kadar azdır." - O. Rifat

Osmanlıca Hayvansal ne demek? Hayvansal Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hayvânî

Hayvansal anlamı, kısaca tanımı:

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Hayvani : Hayvanca. Hayvansal.

Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

Hayvansal asalak : Asalak yaşama uymuş bulunan ilkel ya da yüksek yapıda hayvan; asalak hayvan.

Hayvansal asalak hastalığı : Etkeni hayvan olan hastalıkların genel adı. (Sıtma bir hayvansal asalak hastalığıdır.)

Hayvansal dışasalak : Konakçının dış yüzünde beslenen ve barınan hayvansal asalak.

Hayvansal içasalak : Konakçının iç yapısında yaşayan hayvansal asalak. (Bağırsak solucanı bir hayvansal içasalaktır.)

Hayvansal kıl yumağı : Hayvanların birbirlerini yalamaları sonucu tüy, kıl veya yapağıdan oluşan, özellikle kedilerin ve tavşanların midelerinde, geviş getirenleri ön midelerinde ve mayalıklarında, tıkanmalara neden olabilen yumak benzeri kitle, trikobezoar, yün yumağı.

 

Hayvansal lif : Hayvanlardan elde edilen ince bağırsak, yün, kıl ve ipek gibi lifleri.

Hayvansal masalcık : İnsan özellikleri taşıyan kimi hayvanlara ilişkin olayları anlatan masalcık türü. bk. masalcık.

Hayvansal muska : Üzerinde bulundukları canlılarla nesnelere, ilgili oldukları hayvanların her türlü güç ve özelliklerini yansıtarak onlarda, tehlikelere karşı korunma yetenekleri sağladıklarına inanılan hayvan organ ya da parçaları, bk. muska. krş. yapımsal muska, insan muskası, bitkisel muska, gözdeğme, tapıncak.

Hayvansal nişasta : Glikojen.

Hayvansal protein yemleri : Proteince zengin olan ve hayvan beslemede protein kaynağı olarak kullanılan hayvansal yemler.

Diğer dillerde Hayvansal anlamı nedir?

İngilizce'de Hayvansal ne demek? : adj. animal, zoic

Almanca'da Hayvansal : adj. zoologisch

Rusça'da Hayvansal : adj. животный