Hazırlanmak nedir, Hazırlanmak ne demek

 • Hazır duruma getirilmek.
 • Kendini hazırlamak

"Hazırlanmak" ile ilgili cümleler

 • "Şimdi adanın lüks otellerinde akşam yemeği hazırlanıyordu." - Halikarnas Balıkçısı
 • "Bir bayram günü, bütün köy halkı, o ikindi yapılacak deve güreşini seyretmeye hazırlanıyordu." - A. İlhan

Hazırlanmak kısaca anlamı, tanımı:

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirilmek : Gelmesi sağlanmak.

Hazırlamak : Sebep olmak, yol açmak. Önlem almak, sağlamak. Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek. Bir maddeyi elde etmek. Önceden düzenlemek. Bir şeyi ortaya koymak, gerçekleştirmek. Alıştırmak. Birini herhangi bir şeyi yapabilecek veya bir şeyi yüklenebilecek duruma getirmek.

Hazır : Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş. Fırsattan yararlanarak. Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya. Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı. Bir işi yapmak için gereken her şey tamamlanmış olarak.

 

Hazırlanmak ile ilgili Cümleler

 • Hazırlanmak zorundayız.
 • Hazırlanmak için ne kadar zamana ihtiyacın olacak?
 • Okul için hazırlanmak zorundayım.
 • Hazırlanmak zorundayım.
 • Öğrenciler sınav için hazırlanmakla meşgul.
 • Hazırlanmak için biraz daha zamana ihtiyacım var.
 • Çocuklar derslerine hazırlanmakla meşguldü.
 • O ABD'ye yolculuğu için hazırlanmakla meşguldü.
 • Hazırlanmak için zamana ihtiyacım var.
 • Öğrenciler okul festivali için hazırlanmakla meşgul.
 • Herkes yeni yıl için hazırlanmakla çok meşgul.
 • Düğünümüz ve balayımız için hazırlanmakla meşgulüz.

Diğer dillerde Hazırlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Hazırlanmak ne demek? : v. get ready, be prepared

Fransızca'da Hazırlanmak : se préparer, s'apprêter, (bir

Almanca'da Hazırlanmak : v. satteln: sich satteln

Rusça'da Hazırlanmak : v. готовиться, приготавливаться, подготавливаться, изготавливаться, изготовляться, приготовиться, приготовляться, изготовиться, изготовиться