Headaches türkçesi Headaches nedir

Headaches ile ilgili cümleler

English: Ali has been experiencing severe headaches and dizziness.
Turkish: Ali şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyor.

English: Do you still suffer from headaches?
Turkish: Hâlâ başın ağrıyor mu?

English: I seem to always have headaches.
Turkish: Her zaman baş ağrılarım var gibi görünüyorum.

English: Ali often suffers from headaches.
Turkish: Ali sık sık baş ağrısı çeker.

English: For years, Moustapha suffered from migraine headaches.
Turkish: Yıllardır, Mustafa migren baş ağrısından çekti.

Headaches ingilizcede ne demek, Headaches nerede nasıl kullanılır?

I get headaches often : Çok sık başım ağrıyor.

Headache tablet : Baş ağrısı hapları. Baş ağrısı için alınan haplar.

Headache tablets : Baş ağrısı için alınan haplar. Baş ağrısı hapları.

Cause a headache : Başını ağrıtmak. Baş ağrısına neden olmak.

Gave him a headache : Onu kızdırdı veya rahatsız etti. Onun başını ağrıttı. Onun başının ağrımasına neden oldu.

Severe headache : Şiddetli baş ağrısı.

Sick headache : Yarım baş ağrısı. Migren ağrısı. Migren. Yarım başağrısı.

Tension headache : Gerilim başarısı. Stres kaynaklı baş ağrısı.

I have a headache : Başım ağrıyor. Baş ağrım var.

 

Headache : Baş ağrısı. Başağrısı. Dert. Baş belası.

İngilizce Headaches Türkçe anlamı, Headaches eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Headaches ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bedevilment : Tasa. Zorlaştırma. Karıştırma. Kaygı. Karışıklık. Tedirginlik. Karışık olma durumu. Karmaşa. Karmaşa halinde olma durumu.

Aching : Ağrıma. Acıtıcı. Acıca. Ağrılı. Ağrıyan. Acıyan. Acıma.

Afflictions : Izdırap. Bela. Keder. Üzme. Ağrı. Acı. Istırap. Üzüntü. Felaket.

Hellbender : Kuyruklu iki yaşamlılar (urodela) takımının, gizli solungaçlıgiller (cryptobranchidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta, yırtıcı, ohio vadisi sularında yaşayan bir tür. Gizli solungaçlı semender. Su semenderi.

Hemicrania : Migren. Başın bir yarısını etkileyen ağrı. Ağır bir şekilde kendini gösteren baş ağrısı. Yarım baş ağrısı. Hemikrani.

Bane : Felaket. Yıkım. Ziyan. Afet. Kötülük. Zehir. Zarar.

Bugaboo : Yersiz korku. Öcü. Umacı. Korkulan şey.

Jangler : Gürültülü bir şekilde tartışan kimse. Rahatsız edici ses çıkarma. Yüksek sesle tartışan. Rahatsızlık. Şamatacı. Metalik ses çıkaran. Yüksek sesle kavga eden kimse. Madeni ses çıkarma. Boşboğaz.

Head ache : Baş ağrısı.

Concern : Ait olmak. İlgi. İlgilendirmek. Kaygı. Kaygılandırmak. Şirket. Endişe uyandırmak. Endişe. -i ilgilendirmek. İş.

Headaches synonyms : cluster headache, negative stimulus, sinus headache, histamine headache, badass, onus, worry, dolors, annoyances, harasser, affliction, tension headache, headachy, cephalalgia, discomfort, complaint, annoyance, bores, harassers, bother, load, migraine, disease, bad hat, encumbrance, distress, banes, balls ache, arch nudnik, ache, business, megrim, blamed.