Heartlands türkçesi Heartlands nedir

  • Bir yerin veya kültürün kalbinin attığı yer.
  • Bir yerin veya kültürün kalbi.
  • Bir bölgenin en merkezi ya da önemli kısmı.

Heartlands ingilizcede ne demek, Heartlands nerede nasıl kullanılır?

Heartland : Can damarı. Bir bölgenin en merkezi ya da önemli kısmı. Kalbi. En önemli yeri. Bir yerin veya kültürün kalbinin attığı yer. Bir yerin veya kültürün kalbi.

Heartless : Acımasız. Merhametsiz. İnsanlıktan nasibini almamış. İnsafsız. Uyuz. Cansız. Vicdansız. Şefkatsiz. Katı yürekli. Zalim.

Heartlessly : Zalimce. Acımasızca. İnsafsızca. Acımasızca sevimsiz bir biçimde. Kalpsiz olarak.

Heartlessness : Kalpsizlik. Zalimlik. Şefkatsizlik. Duygusuzluk. Yüreksizlik. Merhametsizlik.

İngilizce Heartlands Türkçe anlamı, Heartlands eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heartlands ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Region : Çevre. Yöre. Memleket. Nahiye. Dar. Az çok sınırları belli olan toprak parçası. Kesim. Alan. İklim. Bölge.