Heartless türkçesi Heartless nedir

Heartless ile ilgili cümleler

English: How can you be so heartless?
Turkish: Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsun?

English: I don't think you're heartless.
Turkish: Senin kalpsiz olduğunu sanmıyorum.

English: He is so heartless.
Turkish: O, çok kalpsiz.

English: She's cruel and heartless.
Turkish: O zalim ve kalpsiz.

Heartless ingilizcede ne demek, Heartless nerede nasıl kullanılır?

Heartlessly : Acımasızca sevimsiz bir biçimde. İnsafsızca. Acımasızca. Zalimce. Kalpsiz olarak.

Heartlessness : Merhametsizlik. Kalpsizlik. Yüreksizlik. Duygusuzluk. Şefkatsizlik. Zalimlik.

Heartland : Bir yerin veya kültürün kalbi. Can damarı. En önemli yeri. Bir yerin veya kültürün kalbinin attığı yer. Kalbi. Bir bölgenin en merkezi ya da önemli kısmı.

Heartlands : Bir yerin veya kültürün kalbi. Bir yerin veya kültürün kalbinin attığı yer. Bir bölgenin en merkezi ya da önemli kısmı.

Heart action : Kalp fonksiyonu.

Heart base tumors : Kalp kökü tümörü. Kalbin tabanında oluşan tümörlerin genel adı. büyük çoğunluğu ana atardamar cisimciği tümörleri olmakla birlikte, kalp kökü tümörlerinin % 10-15’ini ektopik tiroit bezi dokusundan köken alan adenom ve karsinomlar oluşturur.

 

Heart blocks : Kalp durgusu. Kalp bloğu. Sinoatriyal blok, atriyoventriküler bloklar, his demeti dal blokları gibi, kalpte sinirsel, organik, toksik, enfeksiyon gibi nedenlerle sinüs düğümünden çıkan uyarımların kalbin çeşitli kısımlarında tutularak iletiminin gecikmesi veya tamamen kesilmesi olayı. Kalp blokları.

Heart attack : Koroner atardamarın tıkanması veya kalp kası infarktüsü. Kalp krizi.

Heart block : Kalp durgusu. Kalp bloğu.

Heart and soul : Canı gönülden. Seve seve. Tamamen.

İngilizce Heartless Türkçe anlamı, Heartless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heartless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hardhanded : Eli ağır. Gaddar. Çalışmaktan ellerin sertleşmiş ve nasırlı olması. Baskıcı. Zorba.

Timorous : Utangaç. Korkak. Ürkek. Gergin. Heyecanlı. Çekingen.

Uncompassionate : Rahmetsiz.

Mangier : Tiksinti veren. Perişan. Cimri. İğrenç. Pis. Pinti.

Unscrupulous : İlkesiz. Ahlaki değerleri hiçe sayan. Ahlaka aykırı. Prensip sahibi olmayan. Ahlaksız.

Abiosis : Canlı olmama durumu, canlılık göstermeme, abiyozis. Yaşamama. Yaşamsızlık. Cansızlık. Abiyozis. Yaşama kabiliyeti olmayan. Hayatın olmaması. Yaşamın yokluğu.

Cruelest : Gaddarca. Hissiz. Gaddar. En zalim. Korkunç. Zor.

Cutthroats : Kıyasıya. Kıran kırana. Amansız. Aydınlanmak. Katil. Tefeci. Cani.

Spineless : Metanetsiz. Dikensiz. Kılçıksız. İradesiz. Karaktersiz ve tabansız. Omurgasız. Korkak. Cesaretsiz. Bel kemiği olmayan.

Heartless synonyms : mangey, spiritless, scabbier, miscreant, abiotrophic, indolent, unloving, barbarians, unconscionable, flint, cruels, bowelless, merciless, hard hearted, poorspirited, draconian, weakhearted, fainthearted, barbaric, fell, cut throat, bloodiest, stony, obdurate, truculent, deadpan, chickenhearted, unjust, cold blooded, inhuman, draconic, anemic, frozen.

 

Heartless zıt anlamlı kelimeler, Heartless kelime anlamı

Softhearted : Merhametli. Müşfik. Yufka yürekli. Yumuşak kalpli.

Spirited : Hevesli. Şevkli. Cesur. Nükteli. Mizaçlı. Güçlü. Gizlice götürülmüş. Canlı. Ateşli. Cesaretli.

Heartless ingilizce tanımı, definition of Heartless

Heartless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Without a heart.