Heartlessly türkçesi Heartlessly nedir

Heartlessly ingilizcede ne demek, Heartlessly nerede nasıl kullanılır?

Heartless : Cansız. Katı yürekli. İnsafsız. Uyuz. Zalim. Vicdansız. Hevessiz. Kalpsiz. Yüreksiz. Şefkatsiz.

Heartlessness : Yüreksizlik. Şefkatsizlik. Kalpsizlik. Duygusuzluk. Merhametsizlik. Zalimlik.

İngilizce Heartlessly Türkçe anlamı, Heartlessly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heartlessly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hardly : Zar zor. Zorla. Güç bela. Dar darına. Zorlukla. Az bir olasılıkla. Hiç. Ancak. Yeni yeni. Sertçe.

Insensibly : Bilinçsizce. Hissedilmez bir biçimde. Duygusuzca. Belli belirsiz bir şekilde.

Unfairly : Adaletsiz bir biçimde. Yanlı bir şekilde. Haksızca.

Fiendishly : Ahlaksız bir şekilde. Kötü bir tarzda. Şeytan gibi. Art niyetle. Diabolik olarak. Şeytanca.

Hardheartedly : Duyarsızca. Soğuk bir şekilde. Duygusuz bir şekilde. Merhametsizce.

Despitefully : Kötü niyetlice. Kötü niyetle. Kasten. Şeytanice. Kindarca. İnadına. Fena bir şekilde. Nispetçi bir şekilde. Alçakça.

Coldheartedly : Duygusuz bir şekilde. Katı yüreklilikle. Duygusuzca.

Unconscientiously : Mantıksız bir şekilde. İstemeden. Bilinçsizce. Kendinden geçmiş halde. Düşünmeden. Farkında olmadan. Mantıksız. Vicdansızca.

 

Highhandedly : Otoriter bir şekilde. Despotca. Baskıcı bir şekilde. Amirlik taslayarak. Zorbalıkla. Agresif bir şekilde.

Grimly : Vahşi bir şekilde. Yasaklayıcı bir şekilde. Bıkıp usanmadan. Vahşice. Merhametsizce. Gaddarca. Sert bir şekilde.

Heartlessly synonyms : ferociously, blackly, tyrannously, pitilessly, inequitably, in cold blood, unjustly, inhumanely, flintily, harshly, atrociously, unconscionably, cruelly, oppressively, inhumanly, unabatingly, extortionately, implacably, inclemently, truculently, ruthlessly, mercilessly, tyrannous, ill, bloodily, insensible.