Heceli nedir, Heceli ne demek

Heceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Herhangi bir sayıda hecesi olan

"Heceli" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İki heceli bir kelime."

Heceli tanımı, anlamı:

Tek heceli dil : Çince ve Tibetçe gibi kelimeleri tek heceden oluşan dil.

Hece : Hece ölçüsü. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.

Hecelik : Hece miktarında olan.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Bir kez. Aynı, benzer. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Heceliksiz : Kendi başına bir hece özeği meydana getiremiyen ( seslik ).

Heceli ile ilgili Cümleler

  • İngilizce'de "-est" eki tek heceli kelimelere gelip "en" manası verir istisnalar dışında.
  • İngilizce'de "-est" eki tek heceli sözcüklere gelip "en" anlamı verir istisnalar dışında.
  • İngilizce'de "-est" eki tek heceli kelimelere gelip "en" anlamı verir istisnalar dışında.
  • Kelimeyi nasıl heceliyeceğini bana söyler misin?
  • İngilizce'de "-est" eki tek heceli sözcüklere gelip "en" manası verir istisnalar dışında.

Diğer dillerde Heceli anlamı nedir?

İngilizce'de Heceli ne demek? : adj. syllabic, syllabled

n. syllable

Rusça'da Heceli : adj. слоговой