Hekimlik nedir, Hekimlik ne demek

Hekimlik tanımı, anlamı:

Başhekimlik : Başhekim ve görevlilerin çalıştığı yer, başdoktorluk, baştabiplik, sertabiplik. Başhekim olma durumu, başdoktorluk, baştabiplik, sertabiplik. Başhekimin yaptığı iş, başdoktorluk, baştabiplik, sertabiplik.

Koruyucu hekimlik : Hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerle ilgilenen hekimlik dalı.

Ön hekimlik : Ön hekim olma durumu.

Aile hekimliği : Ailenin sağlık sorunlarını genel olarak ele alan hekimlik dalı.

Diş hekimliği : Diş, ağız bakımıyla ve hastalıklarıyla uğraşan tıp dalı, dişçilik, diş tababeti.

Ruh hekimliği : Ruh hastalıklarının önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık dalı.

Veteriner hekimliği : Veterinerlik.

Hekim : İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Hekimlik anlamı nedir?

İngilizce'de Hekimlik ne demek? : profession of a doctor; medicine, medical science

Fransızca'da Hekimlik : médecine [la]

Almanca'da Hekimlik : n. Heilkunde

Rusça'da Hekimlik : n. медицина (F), врачевание (N)