Helminthicide türkçesi Helminthicide nedir

  • Bağırsak kurdu öldürücü.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Helmintisit.
  • Antelmentik.

Helminthicide ingilizcede ne demek, Helminthicide nerede nasıl kullanılır?

Helminthic abscess : Helmintlerin neden olduğu apseler. Helmintik apse.

Helminthic disease : Solucan hastalığı. Solucan saldırılarından ileri gelen asalaksal hastalık.

Anti helminthic : Kurtlara karşı etkili. Kurt ilacı.

Helminthic : Yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan ilaç. Kurt yapan. Parazitik solucanlarla ilgili veya parazitik solucanların neden olduğu. Helmintik.

Anthelminthic : Solucan düşürücü. Yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan ilaç. Solucan düşüren.

Animal helminthiasis : Hayvanlarda helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon. Hayvanların helmint enfeksiyonları.

Helminthism : Helmintizm. Verminasyon.

Helminthiasis : Helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon. Helmint enfeksiyonları. Kurtlanma. Asalakların bağırsaklarda neden olduğu hastalık. Helmintiyazis. Solucan hastalığı. Balıklarda, helmint grubunda bulunan parazitik solucanların neden olduğu enfeksiyonlar, helmintoz, helmintiyaz. Helmintozis. Helmintiyaz.

Helminthiases : Asalakların bağırsaklarda neden olduğu hastalık. Helmintozis. Helmintiyaz. Helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon. Kurtlanma.

 

Animal helminthiases : Hayvanların helmint enfeksiyonları. Hayvanlarda helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon.

İngilizce Helminthicide Türkçe anlamı, Helminthicide eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Helminthicide ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Taeniacide : Tenisit. Tenyaları öldüren. Şeritleri yok eden ilaç. Tenyasit. Tenya öldürücü.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Anthelmintic : Paraziter solucanları öldüren, insan ve hayvanlarda helmintlerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ajanlar, helmintisit. Yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan ilaç. Antihelmintik. Anthelmintik. Kurtdöken. Antelmintik. Bağırsak solucanlarını düşürücü veya öldürücü ilaç, anthelmintik. Solucanları öldürerek ya da uyuşturarak, bulundukları örgenin doğal devimleri ve salgıları yardımıyla vücuttan dışarı atabilme etkisi gösteren ilaç; solucan düşürücü.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Teniacide : Şeritleri yok eden ilaç. Tenya öldürücü. Tenisit.

 

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha. Salhane.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Vermifuge : Kurtdöken. Solucan ilacı. Yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan ilaç. Paraziter solucanları öldüren, insan ve hayvanlarda helmintlerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ajanlar, helmintisit. Vermifüj.

Helminthicide synonyms : vermifugal, abdominal fat necrosis, a amplitude mod, abdominal palpation, abdominal distention, abamectin, abdomen, a c syndrom, abaxial, a band, a dna, vermicide.