Hemoglobin a nedir, Hemoglobin a ne demek

Hemoglobin a; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Erişkinlerde bulunan, “hem” grubuyla 2alfa ve 2ß zincirden oluşan (a2 ß2) esas hemoglobin tipi, erişkin hemoglobini, HbA.

Hemoglobin a anlamı, kısaca tanımı

Hemo : Kana işaret eden ön ek, hemosiyanin, hemoglobin gibi

Hemoglobin : Alyuvarların yapısında bulunan, dokulardan karbondioksidi akciğerlere, akciğerlerden oksijeni dokulara taşıyan, demir içeren ve kana kırmızı rengini veren protein.

Hemoglobin a1c : [hemoglobin A1c] Hemoglobindeki her zincirin ucundaki valine bir glikozun bağlı olduğu, şeker hastalığında miktarında artış olan glikozillenmiş hemoglobin tipi, HbA1c.

Hemoglobin a2 : [hemoglobin A2] Erişkinlerde az miktarda bulunan, “hem” grubuyla 2a ve 2d zincirden oluşan (a2 d2) hemoglobin tipi, HbA2.

Oksijen hemoglobin ayrışma eğrisi : Oksijenin kısmi basıncıyla hemoglobinin oksijenle doymuşluk derecesi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik.

Erişkin hemoglobini : Hemoglobin A.

Erişkin : Beden gelişimi tamamlanmış olan, kâhil.

Zincir : Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ. Altın ya da gümüşten yapılmış takı. Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet. Hükümlülerin eline, ayağına vurulan demir bağ. Art arda gelen şeylerin oluşturduğu dizi.

 

Erişki : Et sucuğu. [Bakınız: adres].

Tipi : Kar fırtınası.

Esas : Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir iş veya sözde doğru biçim.

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

Eriş : Erme işi.

Hba : Hemoglobin A.

Hem : Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için "özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki" anlamlarında kullanılan bir söz. Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlayan bir söz.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Hemoglobin a anlamı nedir?

İngilizce'de Hemoglobin a ne demek ? : hemoglobin a, hba