Hepatocele türkçesi Hepatocele nedir

  • Hepatosel.

Hepatocele ingilizcede ne demek, Hepatocele nerede nasıl kullanılır?

Hepatocellular : Karaciğer hücrelerini etkileyen veya karaciğer hücrelerine ait, hepatosellüler. Hepatosellüler. Hepatohücresel. Hepatoselüler.

Hepatocellular acidophilic bodies : Hepatohücresel asidofilik cisimcikler. Sitosegrezom oluşumları.

Hepatocellular adenoma : Karaciğer parenkim hücrelerinden köken alan, genellikle tek, kesin sınırlı iyicil tümörü. Hepatohücresel adenom. Hepatosellüler adenom.

Hepatocellular carcinoma : Hepatohücresel karsinom. Hepatosellüler kanser. Karaciğer parenkim hücrelerinden köken alan kötücül tümör. en sıklıkla, köpek ve kedilerde görülür, karaciğer, lenf yumruları ve akciğerlere metastaz biçimlenir. Hepatosellüler karsinom.

Hepatocellular icterus : Hepatotoksik sarılık. Hepatosellüler sarılık.

Hepatoblastoma : Çocukluk çağlarında görülen bir karaciğer tümörü. Embriyonel dönemdeki hepatositlere benzeyen hücrelerin, küçük, düzensiz kordonlar ve portal alanları bulunmayan kümeler oluşturması ve alfa fetoprotein düzeyinin yükselmesiyle belirgin, yeni doğmuş ve gençlerde görülen kötücül karaciğer tümörü. Hepatoblastom.

Hepatocutan syndrome : Hepatokutan sendrom. Yüzeysel nekrolitik dermatitis.

Hepatocellular jaundice : Hepatohücresel sarılık. Hepatotoksik sarılık.

 

Hepatobliary function : Karaciğer, safra ve safra yollarının işlevleri. Hepatobilyer işlev.

Hepatobliary diseases : Hepatobilyer hastalıklar. Karaciğer ve safra yolları hastalıkları.

İngilizce Hepatocele Türkçe anlamı, Hepatocele eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hepatocele ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lump : Yığın. Çekmek. Toptan almak. Parça. Öbek. Bir araya toplamak. Yığmak. Ahmak. Yumru. Hantal hantal dolaşmak.

Hematocele : Hematosel. İç kanama. Vücudun bir boşluğuna kan kaçması. İç kanama (tıp veya medikal terimi). Kanama.

Puffiness : Kabartılık. Şişkinlik. Kabarıklık. Kabartı. Şişlik. Süslülük. Aşırı süs.

Swelling : Yükseltme. Kabarma. Genişleme. Şişmiş yer. Şişirme. Çıban. Şişkinlik. Yükselme. Şiş. Kabarık.

Hepatocele synonyms : haematocoele, haematocele, hematocoele.

Hepatocele ingilizce tanımı, definition of Hepatocele

Hepatocele kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Hernia of the liver.