Her nedir, Her ne demek

Her; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz

"Her" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi." - H. E. Adıvar

Yerel Türkçe anlamı:

Canlılık, parlaklık, fer: Yüreğimde her kalmadı.

Hayır

Her (bk. er)

Her tanımı, anlamı:

Her ağacın meyvesi olmaz : "dışarıdan verimli gibi görünen herkes verimli olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Her ağaçtan kaşık olmaz : "özelliği olan bir iş için sıradan birisi kullanılamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Her aşın kaşığı olmak : Her şeye karışmak, her şeye burnunu sokmak.

Her boyaya girip çıkmak : Çeşitli işlerde kısa süre de olsa çalışmış olmak.

Her çiçek koklanmaz : "her güzelle ilişki kurmak doğru değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Her çok azdan olur : "çoğu elde etmek için azları biriktirmek gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

Her dağın derdi kendine göre : "herkesin kendi durumuna bağlı olarak sorunları vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Her derde deva olmak : Birçok şeye çare olmak.

Her düşüş bir öğreniş : "kişi her yanlış davranışının acı sonucundan bir ders almalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

 

Her gördüğü sakallıyı babası sanmak : Görünüşe aldanmak.

Her gün baklava börek yense bıkılır : "hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir" anlamında kullanılan bir söz.

Her horoz kendi çöplüğünde öter : "herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır ve sözünü orada geçirebilir" anlamında kullanılan bir söz.

Her ihtimale karşı : Her türlü olasılığı düşünerek.

Her işin başı sağlık : "insanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Her işte bir hayır vardır : "kişi, kötümserliğe kapılmamak için olup biten her işi hayra yormalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Her kafadan bir ses çıkmak : Bir konu üzerinde herkes rastgele konuşmak.

Her kaşığın kısmeti bir olmaz : "herkesin talihi, kazancı bir değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Her koyun kendi bacağından asılır : "herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker" anlamında kullanılan bir söz.

Her kuşun eti yenmez : "herkes zorbalığa boyun eğmez, buna karşı gelecekler de çıkar" anlamında kullanılan bir söz.

Her lafın altından kalkmak : Genellikle yerme veya hakaret sözlerinin altında kalmayıp cevap verebilmek.

Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur : "herkes biraz fedakârlık etse bir yoksul perişanlıktan kurtulur" anlamında kullanılan bir söz.

Her ne pahasına olursa olsun : Ne pahasına olursa olsun.

Her şeyin yokluğu yokluktur : "insana gerekli olan şey küçük ve değersiz de olsa yokluğunda kendini belli eder" anlamında kullanılan bir söz.

 

Her tarakta bezi olmak : Birçok işi veya ilişkisi olmak.

Her taş baş yarmaz : "korkulan her şey tehlikeli değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Her telden çalmak : Birçok konuda bilgisi olmak. her çeşit işi yapabilir durumda olmak.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır : "herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar : "herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez : "olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez" anlamında kullanılan bir söz.

Her ziyan bir öğüttür : "kişi, uğradığı her zarardan bir ders alır" anlamında kullanılan bir söz.

Her bir : Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher.

Her biri : Ayrı ayrı hepsi.

Hercai : Aşkta değişken, vefasız. Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç.

Her daim : Her zaman, daima.

Her dem : Her zaman.

Her gün : Süreklice, sürekli olarak.

Herhalde : Büyük bir ihtimalle. Belki.

Her halde : Kesinlikle.

Her halükarda : Kesinlikle, her koşulda.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Herkes : İnsanların bütünü, cümle âlem.

Her yerdelik : Tanrı'nın her yerde ve her zaman bulunduğuna inanan din ve fizikötesi görüş.

Her zaman : Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık.

Her alda : Herhâlde

Her boyayı boyadı, bir fıstıki yeşil kaldı : yapılması gereken bir şey varken, önemsiz, zorunlu olmayan şeylerle ilgilenildiğinde söylenen bir söz.

Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan : “sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma” anlamında kullanılan bir söz.

Her hakkı saklıdır : Bütün hakların saklı tutulduğunu göstermek üzere yayımlanan yapıtların üzerine konulan deyim.

Her hal : Her halde.

Her hangi bir poligon : 8 Her hangi bir poligon: Her hangi bir poligonun alanı, bir çok yollarla elde edilir. inci yol : Poligon üçgenlere parçalanır, her üçgenin alanı ayrı ayrı aranılır ve bu alanların toplamı bulunur. ABE üçgeni =18x10/2=90, BCE =13x20/2=130, DCE = 11x20/2=110 Bütün poligonun alanı = 330 mk. Şekil:55 , inci yol: Poligon dikey üçgenlere ve dikey yamuklara parçalanır. Misal: ABCDEF poligonunu gözönüne alalım. Poligonun iki uzak köşesini birleştiririz ve diğer köşelerden bu doğru çizgi üzerine dikeyler çizeriz. Ortaya çıkacak dikey üçgenler ile dikey yamukların alanlarını ayrı ayrı ararız ve bunların toplamını buluruz: AFH üçgeni =10x6/2=30, ABI üçgeni =10x14/2=70 şekil 56 ELDüçgeni=19X12/2=114, DNCüçgeni=9X4/2=18, Üçgenleri toplamı 232 232 mk. Yamuk ELHF=11 (10+12/2)=121, Yamuk INCB(14+9/2)=253Yamukların toplamı 374 mk. poligonun alanı..606 mk.

Her kişi : Herkes.

Her nasılsa : Beklenmeyen bir durumu belirtmek için kullanılan bir söz.

Her ne : Herhangi.

Her ne hikmetse : Bilinmeyen bir nedenle.

Her ile ilgili Cümleler

  • Ben ona her zaman hayranlık duydum.
  • Her acil durumda her zaman Holmes'e güvenebilirsin.
  • Ali her sabah yürüyüşe gider.
  • Her 30 saniyede telefonunuzu kontrol etmeyi durdurur musunuz?
  • Kalp krizi geçirmenin her zaman doğanın senin öldüğünü anlatma şekli olduğunu düşündüm.
  • O sarhoşken kuzenim, İsa'nın her gece onunla konuştuğunu söyledi.
  • Her 20 dakikada bir otobüs var.

Diğer dillerde Her anlamı nedir?

İngilizce'de Her ne demek? : pron. specific female; possessive form of she

n. army, military force, military troops

adv. here, to this place, hither

Fransızca'da Her : chaque, tout/e

Almanca'da Her : PROn. all, jede, jeder, jedes, jedweder, jeglicher

Rusça'da Her : adj. каждый, всякий

pron. каждый, любой