Herkes nedir, Herkes ne demek

Herkes; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

 • İnsanların bütünü, cümle âlem

"Herkes" ile ilgili cümleler

 • "Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak" - C. S. Tarancı

Yerel Türkçe anlamı:

(Far. her+kes) herkes

Herkes anlamı, kısaca tanımı:

Herkesin ağzı torba değil ki büzesin : "başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız" anlamında kullanılan bir söz.

Herkes bildiğini okur : "başkaları ne söylerse söylesin, herkes kendi düşünüşüne göre iş yapar" anlamında kullanılan bir söz.

Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz : "herkes iş yapar ama o işin gerektirdiği ustalığı gösteremez" anlamında kullanılan bir söz.

Herkes evinde ağadır : "herkesin kendi evinde, kendi çevresinde saygınlığı vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez : "herkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Herkes kendi ayıbını bilmez : "insan kendi kusurunu göremez, bilemez" anlamında kullanılan bir söz.

Herkes kendi ölüsü için ağlar : "hiç kimse başkasının acısını içinde duymaz, onun yüreğini sızlatan ancak kendi acısıdır" anlamında kullanılan bir söz.

 

Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz : "herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunamazdı" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin arşınına göre bez vermezler : "genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin ettiği yoluna gelir : "bir kimse başkasına ne yaparsa kendisi de aynı şeyle karşılaşır" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin geçtiği köprüden sen de geç : "herkesin tuttuğu yoldan sen de git" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin gönlünde bir aslan yatar : Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.

Herkesin hamuru ekmeğine göredir : "bir iş için yapılacak hazırlık, gereksinim ölçüsünde olmalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin tenceresi kapalı kaynar : "bir kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi bilinemez" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz : Herkesin arşınına göre bez vermezler.

Herk : Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla.

Herkes aklını pazara çıkarmış yine kendi aklını almış : "insanlar kendi akıllarını başkalarının aklından üstün görürler" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin bir derdi var değirmencininki su : "herkesin kendi yaşayışı ile ilgili bir derdi vardır, bir kişinin derdi ötekininkine benzemez" anlamında kullanılan bir söz.

Herkeslik : Aleladelik, sıradan olma durumu.

Akılları pazara çıkarmışlar herkes yine kendi akılını almış : "insan kendi aklını başkasınınkinden üstün görür" anlamında kullanılan bir söz.

 

Alçacık eşeğe herkes biner : "güçsüz ve koruyucusuz bir kimseyi buyruk alına almak ve ezmek kolaydır" anlamında kullanılan bir söz.

Bezi herkesin arşınına göre vermezler : "genel kurallar kişilerin isteklerine göre bozulmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Güzeli herkes sever : "bütün insanlar güzellere ve güzel olan şeylere karşı sevgi beslerler" anlamında kullanılan bir söz.

Tencere tava herkeste bir hava : "herkes kendi bildiği gibi davranıyor, ortada düşünce birliği kalmamış" anlamında kullanılan bir söz.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Cümle : Dizge, sistem. Bütün, hep. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce. Herkes.

Alem : Simge. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Bayrak.

Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış : “insanlar kendi akıllarını başkalarının aklından üstün görürler” anlamında kullanılan bir söz.

Herkesçe : Herkes tarafından. İlgili cümle: "“Öyle oldu ki o dağ dolaylarında gün geçtikçe ne olduğu ve neden gizlendiği artık herkesçe öğrenildi.”" Halikarnas Balıkçısı.

Herkesin bir derdi var, değirmencininki su : “herkesin kendi yaşayışı ile ilgili bir derdi vardır, bir kişinin derdi ötekininkine benzemez” anlamında kullanılan bir söz.

Herkes ile ilgili Cümleler

 • Çokbilmişlerden herkes nefret eder.
 • "Ah. Hayatta mısın?" "Evet. Herkes nerede?" "Bilmiyorum."
 • Vahiy herkesi çok şaşırttı.
 • Vahiy herkesi gafil avladı.
 • Ali herkese karşı kibardır.
 • Herkes Aaron Burr için oy verdi.
 • Başka herkesle aynı düşüncedeyim.
 • herkes açık olduğu sürece sorun yok.
 • Herkes açtı.
 • Herkes aç mı?
 • Herkes acı çekiyor.
 • Burada herkes Mustafa Jackson'ı tanıyor mu?
 • Herkes acıkacak.
 • Herkes aç.

Diğer dillerde Herkes anlamı nedir?

İngilizce'de Herkes ne demek? : adv. one and all, to a man

n. all, all hands, every damned one, people

pron. everyone, everybody, all

Fransızca'da Herkes : chacun/e, tout le monde, tout-venant [le], univers [le]

Almanca'da Herkes : n. Gesamtheit

PROn. ein

Rusça'da Herkes : adj. всякий, любой

pron. все (PL), каждый