Hero türkçesi Hero nedir

  • Tiyatro alanında kullanılır.
  • Er.
  • Bahadır.
  • Kahraman.
  • Cengaver.
  • Kahramanbaş karakter.
  • Batur.
  • Alp.
  • Oyunun baş kişisi bk. protagonist.
  • Yiğit.

Hero ile ilgili cümleler

English: Don't try to be a hero now.
Turkish: Şimdi bir kahraman olmaya çalışma.

English: I used to watch this anime a lot when I was a kid, but I can't quite remember what happened to the hero in the final episode.
Turkish: Bir çocukken bu animeyi çok izlerdim fakat son bölümde kahramana ne olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum.

English: He was regarded as a hero for saving his friend's life.
Turkish: O, arkadaşının hayatını kurtardığı için bir kahraman olarak kabul edildi.

English: Clark Kent is the hero of the Superman stories.
Turkish: Clark Kent Süpermen hikayelerinin kahramanıdır.

English: He was the military hero of the Civil War.
Turkish: İç savaşın askeri kahramanıydı.

Hero ingilizcede ne demek, Hero nerede nasıl kullanılır?

Hero saga : Yiğitlik sagası. Yiğitlerin yaşantılarıyla ilgili olarak anlatılan saga. bk. yiğitlik masalı.

Hero tale : Yiğitlik masalı. Bir yiğidin yaşantısını, özellikle savaşlarını anlatan çok olaylı masal türü. krş. yiğitlik sagası.

Active hero : Oyunu yürüten, öbür karakterlerin hareketlerine etki yapan baş oyuncu. Etken kahraman. Oyunun gelişmesini sağlayan ve öbür kişilerin hareketlerine etkisi olan baş oyun kişisi.

 

Anti hero : Olumsuz nitelikleri olan baş kahraman. Tipik kahraman özellikleri olmayan hikaye veya film kahramanı (cesaret, vb. gibi).

Die a hero : Kahraman olarak ölmek.

Heroess : Kahramanlar.

National hero : Ulusal kahraman. Milli kahraman.

Heroic comedy : Kahramanlık komedyası. Kralların, prenslerin ve soyluların baş oyun kişisi olduğu serüvenleri kapsayan komedya biçimi.

Heroes : Kahraman. Yiğit. Alp. Kahramanlar.

Heroic : Epik. Kahramanlarla ilgili. Cesur. Güçlü. Kahramanlıkla ilgili. Kahramanca. Kahraman. Heroik. Hamasi. Destansı.

İngilizce Hero Türkçe anlamı, Hero eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hero ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Heroic : Destansı. Kahramanlarla ilgili. Heroik. Epik. Kahramanca. Kahramanlar devrine ait. Yiğitçe. Güçlü. Kahramanlıkla ilgili. Hamasi.

Abstract theatre : Olay dizisini ve oyunculuk anlayışını gerçekçilik erklerinden ve alışılagelmiş mantık dizgesinden soyutlamak amacını güden tiyatro. iç dünyayı gerçek olarak aldığından, oyun kişileri ve bunların konuşmaları anlamsal ve biçimsel açıdan bozularak karikatürleştirilir. Önce resim sanatında kullanılan "soyut" terimi daha sonra, biraz değişik anlamda tiyatroya girmiştir. olaylar dizisini ve oyuncu türünü gerçekçilik erklerinden ve alışılagelmiş mantık düzeninden kurtarmak amacını güden, bir bütünlüğü olan tiyatro türü. iç dünyayı gerçek olarak alır. konuşmalar ve oyun kişileri biçimsel ve anlamsal yoldan bozulur (deforme edilir), karikatürleştirilir. Soyut tiyatro.

 

Part : Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük. Fasıl. Kısım. Yan. Tarakla ayırmak. Kısmi. Görev. Bölmek. Kısımlara ayırmak. Pay.

Cobby : Canlı. Yürekli. Neşeli. Cesur.

Galahads : Galahad. Onurlu insan. Kral arthur zamanından efsanevi şövalye. Kurtarıcı.

Active hero : Oyunu yürüten, öbür karakterlerin hareketlerine etki yapan baş oyuncu. Etken kahraman. Oyunun gelişmesini sağlayan ve öbür kişilerin hareketlerine etkisi olan baş oyun kişisi.

Men : Beyaz adam. İşçi. Uşak. Erkek. İnsan. Erkekler. İşçiler. Oyun taşı. Adam.

Soldier : Nefer. İşçi. Kansas eyaletinde şehir. Asker. İowa eyaletinde şehir. Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işlerini paylaşan, kanatsız ve büyük başlı işçi bireylerden oluşan sınıf. asker, nefer. Çeri. Askerlik yapmak.

Enlisted man : Asker. Deniz veya kara kuvvetlerinde rütbesiz asker. Er veya erbaş. Erat sınıfına mensup şahıs. Subay olmayan asker.

Allegory : Dokundurma. Orunlama. Bir konunun yerine onunla benzerlikleri olan başka bir konuyu geliştirerek öbürünü anlatma. birtakım soyut ya da somut kavramları kişileştirerek seyirciye iletme. Kinaye. Alegori. Yerine.

Hero synonyms : abstractionism, brave men, gl, chivalric, private, bravest, heros, warlike, acrobacy, alley theme, absurd theatre, brave, actor manager, demigod, valiants, heroes, rankers, doughtier, valiant, galahad, buck private, demigods, dogfaces, act drop, courageous, endoplasmic reticulum, alpines, alpine, brave man, dare devil, ranker, acting style, after piece.

Hero zıt anlamlı kelimeler, Hero kelime anlamı

Follower : Destekçi. Baskıcı. Başlık. Hizmetli. Yandaş. Taraftar. Kuyruk. Ahşap başlık. Peyk. Hayran.

Hero ingilizce tanımı, definition of Hero

Hero kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An illustrious man, supposed to be exalted, after death, to a place among the gods. A demigod, as Hercules.