Heterogeneous catalysis türkçesi Heterogeneous catalysis nedir

  • Çoktürel tezleştirme.
  • Heterojen kataliz.
  • Tezgenin, tepkimenin içinde yer aldığı evreden başka bir evrede olması ile yapılan tezlendirme (örneğin, katı tezgen, gaziçi tepkimesi).
  • Fizik, kimya alanlarında kullanılır.
  • Çoktürel tezlendirme.

Heterogeneous catalysis ingilizcede ne demek, Heterogeneous catalysis nerede nasıl kullanılır?

Heterogeneous : Ayrı cinsten. Farklı yapıda. Ayrışık. Çok yapımlı. Düzensiz yapılı. Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Çoklu türel. Çokunsurlu. Değişik karakterlere veya yapılara sahip olma. Heterojen.

Catalysis : Küme çözümleme yordamlarında gözlemcinin özgür tartışmalar, kendiliğindenli ilişkilerin örtük anlamlarını açığa çıkarma ve sorunları ya da ilişki düğümlenmelerini, çözümleme de üstlendiği yardım ve ayrıştırma işi. Hızlandırma. Bir özdeğin bir kimyasal tepkimenin hızını genellikle artırarak etkilemesi. Biyoloji, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çabuklaştırma. Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan, başka maddelerin bileşimi üzerine etki ederek tepkimenin oluşmasını veya hızının değişmesini sağlaması. Katalist varlığı ile bir reaksiyonun hızlandırılması olayı. Tezleştirme. Tezgenler kullanarak tepkime hızını artırma. Kataliz.

 

Heterogeneous capital : Belli bir üretim biçimi için özel olan ve alternatif üretim süreçlerine aktarılamayan farklı türlerdeki fiziksel sermaye. Ayrışık sermaye.

Heterogeneous computer network : Türdeş olmayan bilgisayar ağı. Çoktürlü bilgisayar ağı. Farklı bilgisayarlar ağı. Türdeş olmayan bilgisayarlar ağı.

Heterogeneous equilibrium : Heterojen denge. Çoktürel denge. Bir katı ile bir uçunun, bir sıvı ile bu sıvının doygun uçuğunun dengesi gibi iki ya da daha çok evreli dizgelerin ulaştığı denge dunumu. Ayrışık denge.

Heterogeneous goods : Özsel veya biçimsel olarak farklı ya da farklılaştırılmış mallar. Ayrışık mallar.

İngilizce Heterogeneous catalysis Türkçe anlamı, Heterogeneous catalysis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heterogeneous catalysis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contact catalysis : Değme katalizi.