Heterojen nedir, Heterojen ne demek

Heterojen; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Ayrışık

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. heteros: diğer; genos: soy) Değişik karakterlere ya da yapıya sahip olan.

Felsefi anlamı:

[Bakınız: ayrışık]

Kimya'daki anlamı:

Kolloidal, emisyonlar, süspansiyonlar gibi çok fazlı olma hali, homojenin tersi.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: çokyapımlı]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Değişik karakterlere veya yapılara sahip olma.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan.

İngilizce'de Heterojen ne demek? Heterojen ingilizcesi nedir?:

heterogenous, heterogeneous, heterogene

Heterojen hakkında bilgiler

Heterojen tanımı, birbirinden bağımsız işlevleri olan değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), çevresinden yoğunluk olarak farklılaşmasına ve bu sayede kolayca tanımlanabilmesine rağmen, grubun içinde yer alan nesne veya verilerin kendi içinde çok farklı olduğu durumlarda "heterojen grup" olarak tanımlanır.

Heterojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve Homojen teriminin zıt anlamlısıdır. Heterojen kelimesi fen biliminde madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışım anlamına gelir. Örnek : ayran, meyve suyu, süt, çamurlu su, toprak, yağlı su…...

 

Heterojen tanımı, anlamı:

Ayrışık : Ayrışmış olan. Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif, heterojen. Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten, heterojen.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Bağımsız milletvekili. Müstakil.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.

Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

Tanımlamak : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Heterojen ekojenite : Ultrasonografide doku veya organın farklı ekojenitede olması. Böbrekte korteks ve medulla arasındaki ekojenite farkı gibi.

 

Heterojen sistem : Fiziksel özellikleri her noktasında aynı olmayan, birden fazla faz içeren sistem.

Heterojenlik : Genetikte, farklı genler tarafından oluşturulan aynı veya benzer fenotipler. Heterojen olma durum veya niteliği.

Diğer dillerde Heterojen anlamı nedir?

İngilizce'de Heterojen ne demek? : adj. heterogeneous

Almanca'da Heterojen : adj. heterogen

Rusça'da Heterojen : adj. разнородный, неоднородный, гетерогенный