Heteroseksüel nedir, Heteroseksüel ne demek

Heteroseksüel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Heteroseksüel hakkında bilgiler

Heteroseksüellik veya karşıcinsellik, cinsel ya da duygusal açıdan karşı cinse ilgi duyma durumudur. Cinsel açıdan kadınlara ilgi duyan erkeklere ve erkeklere ilgi duyan kadınlara heteroseksüel, heteroseksüellik hayvan cinselliğini tanımlamada da sıkça kullanılır.

Heteroseksüel kelimesi, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "cinsiyet" anlamına gelen Latince sex sözcüklerinden gelmektedir. "Heteroseksüel" terimi ilk kez 1868 yılında, "homoseksüel" kelimesinin kullanımından kısa bir süre sonra ve bunun zıttını ifade edecek biçimde, Karl Maria Kertbeny tarafından kullanılmıştır. "Heteroseksüel" sözcüğüne ilk kez Merriam-Webster'in Yeni Uluslararası Sözlüğünde (Merriam-Webster's New International Dictionary) "karşıt cinsler arasındaki cinsel tutku" biçiminde tanımlanan tıbbi bir terim olarak yer verilmiş; fakat sözlüğün 1934 yılındaki ikinci baskısında aynı sözcük, "karşı cins için duyulan cinsel tutkunun ortaya çıkış biçimi; normal cinsellik" olarak tanımlanmıştır (Katz, 1995).

Vikisözlük'te Heteroseksüellik ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

 

Heteroseksüel anlamı, tanımı:

Cins : Garip, tuhaf. Soy, kök, asıl. Tür, çeşit. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan.

Arzu : Heves. İstek, dilek.

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Duygusal : Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî. Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan).

Duyma : Duymak işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Bayan. Hizmetçi bayan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. Sperma oluşturan organizma. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Koca. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sert, kolay bükülmez.

Karşı : -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. İçin, hakkında. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. Karşılık olarak, mukabil. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Ön, kat, huzur.

Heteroseksüellik : Heteroseksüel olma durumu.

Diğer dillerde Heteroseksüel anlamı nedir?

İngilizce'de Heteroseksüel ne demek? : adj. heterosexual

n. heterosexual, hetero

Fransızca'da Heteroseksüel : hétérosexuel/le

Rusça'da Heteroseksüel : adj. гетеросексуальный