Heyet nedir, Heyet ne demek

Heyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Heyet" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Heyet ve miralay Galip Bey huzura girdiler." - N. F. Kısakürek

Yerel Türkçe anlamı:

Bahçe.

[Bakınız: hayat]

Salon, hol.

Heyet anlamı, kısaca tanımı:

Heyet raporu : Bir sağlık kuruluşunda görevli uzman doktorlardan oluşan kurul tarafından verilen, kişinin sağlık durumunu bildiren rapor.

Umumi heyet : Yönetim kurulu.

Fasıl heyeti : Gerekli sazlarla tam olarak bir fasıl yapabilecek durumdaki alaturka saz topluluğu.

Hakem heyeti : Bazı ülkelerde yurttaşlardan seçilmiş ve mahkemede yargı görevini yapan geçici kurul, yargıcılar kurulu, jüri.

İhtiyar heyeti : Köy tüzel kişiliğinde, muhtar başkanlığında görev yapan kişilerden oluşan yetkili organ, ihtiyar meclisi.

İstişare heyeti : Danışma kurulu.

Köy ihtiyar heyeti : Muhtarla birlikte köyün sorunlarını çözümlemekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi.

Mütevelli heyeti : Bir vakfın veya bir kuruluşun yönetim işlerinin doğrudan bağlı bulunduğu kurul.

Tahrir heyeti : Yazı kurulu.

Teftiş heyeti : Denetleme kurulu.

Heyetiyle : Olduğu gibi, bütünüyle.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

 

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Biçim : Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Kılık : Bir kimsenin resmi, fotoğraf. Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş.

Görünüş : Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Görünme işi. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi.

 

Gök bilimi : Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim, felekiyat, heyet, astronomi.

Gök : Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, gök kubbe, sema. İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema, asuman, feza. Olgunlaşmamış. Bu renkte olan. Gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşile çalan mavi.

Dış : Yabancı ülkelerle ilgili. Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan. Bireyin ötesinde bir varlığı olan. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı. Görülen, içte bulunmayan yüzey. Bir konunun kapsamına girmeyen şey. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.

Heyet ile ilgili Cümleler

  • Heyet üyelerinin hepsi mevcut.
  • Bir kongre heyeti geldi.
  • Yuri Andropov 16 Haziran 1983 te Yüce Rusya'nın Başbakanlık Heyetinin başkanı seçilmişti.
  • Ticari ilişkilerin geliştirilmesi için, heyetler hâlinde ziyaretler gerçekleştirilecek.
  • Heyet, beş üyeden oluşuyor.

Diğer dillerde Heyet anlamı nedir?

İngilizce'de Heyet ne demek? : n. committee, mission, commission, group, board, college, corps, deputation, panel, posse

Fransızca'da Heyet : délégation [la], comité [le], commission [la]

Almanca'da Heyet : n. Komitee

Rusça'da Heyet : n. комитет (M), коллегия (F), миссия (F), группа (F), делегация (F), ансамбль (M), коллектив (M), астрономия (F)