Heykel nedir, Heykel ne demek

Heykel; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Heykel" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ellerini ceketinin ceplerine sokarak amaçsız bir şekilde heykelin önünde oyalanmaya başladı." - O. Aysu

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Heykel) Taş, tunç, ağaç, kil, alçı ve benzeri gereçlerden, yoğrumsal değerler düşünülerek biçimlendirilmiş yapıt.

İngilizce'de Heykel ne demek? Heykel ingilizcesi nedir?:

sculpture

Heykel hakkında bilgiler

Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde mekânın kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir.

Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır. Taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak yapılabileceği gibi, kil, balmumu gibi ara malzemelerden modellenerek, bronz ve tunç gibi metallerden dökülebilir. Büst, rölyef ve tors gibi heykel türleri vardır.

Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılmış olan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden gibi çok çeşitli malzemelerden yapılmış heykel ve heykelciklere rastlanmaktadır. Bunlar ve diğer heykeller üzerinde yapılmış olan incelemelerden, heykellerin büyük bir kısmının çeşitli kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları tasvir ettikleri, bazılarının kral-kraliçe gibi hükümdar ailelerini, kahramanları ve kahramanlık olaylarını, bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri, bir kısmının da çeşitli insan ve hayvanları tasvir ettikleri anlaşılmıştır. Tarihi araştırmalar, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hakkında herhangi bir netice vermemektedir.

 

Tarihi çok eski olduğu bilinen heykel ve heykelciliği bu derece yaygınlaştıran asıl sebep, inançtır. Çeşitli devirlerde yaşamış insanların tapındıkları ve ilah tanıdıkları şeylerin ağaç, taş, maden üzerine işlemeleri ve ibadetlerini bunlara karşı yapmaları, heykel ve heykelciliğe cemiyet hayatında geniş yer verilmesine yol açmıştır.

Heykel ile ilgili Cümleler

 • Gelincik heykelciklerinden oluşan bir koleksiyonum var.
 • Heykel hasar gördü.
 • Heykelin kafası eksik.
 • Heykelin kafası yok.
 • Özgürlük Heykeli New York'ta bulunur.
 • Sezar, Kleopatra'nın altından bir heykelini dikti.
 • Heykel Fransa'da yapıldı.
 • Bu heykel mermerden yapılmıştır.
 • Kutu bir Mezepotamya heykeli içermektedir.
 • "Düşünen Adam" tanınmış bir Rodin heykelidir.
 • Heykeller çok değerlidir.
 • Sfenks, Mısırdaki en büyük heykeldir.

Heykel anlamı, tanımı:

Tunç : Bu alaşımdan yapılan. Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz.

Yontu : Heykel.

Heykel gibi : Hareketsiz, duygusuz. çok güzel (vücut).

Heykelini dikmek : Türlü alanlarda üstün başarı gösteren kimselere değerbilirlik göstermek.

 

Heykeltıraş : Heykelci.

Heykelci : Heykel yapan sanatçı, heykeltıraş, yontucu.

Heykelci kalemi : Heykelcilerin taş, kil, alçı vb. gereçleri biçimlendirmek için kullandıkları kesici, düzeltici ve yontucu araç.

Heykelcilik : Heykelcinin yaptığı iş, heykeltıraşlık, yontuculuk.

Heykelleştirmek : Heykel durumuna getirmek.

Heykelli : Heykeli olan.

Heykeltıraşlık : Heykelcilik.

Bakır : Bu elementten yapılmış. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).

Alçı : Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Eser : Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti.

Statü : Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon. Heykel. Tüzük. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

Sanatsal : Sanata ilişkin, sanatla ilgili.

Heykel altlığı : (Heykel) Heykelin üzerine yerleştirildiği altlık.

Heykelleştirme : Heykelleştirmek işi veya biçimi.

Heykelsütun : (Mimarlık) Yunan tapınaklarında ve Uyanış Çağı mimarlık yapıtlarında, sütun üstü kirişlerini taşıyan kadın ya da erkek betili sütun.

Diğer dillerde Heykel anlamı nedir?

İngilizce'de Heykel ne demek? : adj. statuary, sculptural

n. statue, sculpture, sculp, sculpt, image, effigy

Fransızca'da Heykel : statue [la], sculpture [la]

Almanca'da Heykel : n. Bildhauerei, Monument, Skulptur

Rusça'da Heykel : n. статуя (F), скульптура (F), изваяние (N), памятник (M)

adj. скульптурный