Heykelci kalemi nedir, Heykelci kalemi ne demek

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Heykel) Heykelcilerin taş, kil, alçı gibi gereçleri biçimlendirmek için kullandıkları kesici, düzeltici ve yontucu araçlara verilen genel ad.

Heykelci kalemi anlamı, kısaca tanımı:

Heykelci : Heykel yapan sanatçı, heykeltıraş, yontucu.

Heykel : Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü.

Kalem : Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Yazar. Çeşit, tür. Bazı deyimlerde yazı. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç.

Kale : Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.

 

Alçı : Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Biçimlendirmek : Bir şeye belirli bir biçim vermek, şekillendirmek. Bilgisayarda disket vb.ni kullanılabilir duruma getirmek veya disket vb.ni zararlı ögelerden temizlemek, formatlamak. Yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek, formatlamak.

Kesici : Kasaplık hayvanları kesen kimse. Kesme işini yapan kimse. Futbolda savunmanın önünde görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu, stoper. Kesme işinde kullanılan araç.

Düzeltici : Basılmak üzere dizilmekte olan bir eserin provalarını düzeltme ile görevli kimse, düzeltmen, musahhih.

Yontucu : Heykelci.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt.