Hiç kimse nedir, Hiç kimse ne demek

Hiç kimse; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır.

 • Bir kişi bile

Hiç kimse kısaca anlamı, tanımı:

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

Bir : Tek. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Beraber. Sadece. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Bile : Birlikte. Da, de, dahi. Üstelik.

Hiç kimse ile ilgili Cümleler

 • Tom'un nerede olduğunu hiç kimse bilmiyordu.
 • Tom'un nereye gittiğini hiç kimse bilmiyordu.
 • Hiç kimse acıları olmadan yetişmez.
 • Hiç kimse.
 • Ama hiç kimse bunu duymak istemedi.
 • Hiç kimse adanın tamamı değildir. Herkes kıtanın bir parçasıdır.
 • Küçük çocuk hariç hiç kimse Tango ile oyun oynamak istemedi.
 • Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı.
 • Hiç kimse akıllı doğmaz ama çoğu aptal ölür.
 • Hiç kimse akşam sekizden sonra bu havuzda yüzmez.
 • Ali odayı araştırdı ama orada başka hiç kimse yoktu.
 • Hiç kimse aç değil.
 • Bu konuyu hiç kimseyle konuşmamalısın.
 • Orada kim olduğunu görmek için mutfağa girdi ama orada hiç kimse yoktu.
 

Diğer dillerde Hiç kimse anlamı nedir?

İngilizce'de Hiç kimse ne demek? : pron. nobody, anybody, anyone, no one, no man, none

Fransızca'da Hiç kimse : nul/nulle, personne

Almanca'da Hiç kimse : n. Menschenseele

PROn. niemand

Rusça'da Hiç kimse : pron. никто: никого