Hidrosfer nedir, Hidrosfer ne demek

Hidrosfer; bir coğrafya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Su yuvarı

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. hydor: su; sphaira: küre) Yeryüzündeki denizleri, gölleri, akarsuları ve taban sularını kapsayan bölge.

Kimya'daki anlamı:

Okyanuslar, göller ve akarsuların oluşturduğu, yer yüzeyinin kütlece %85,8 oksijen, %10,7 hidrojen, %2,1 klor, %1,1 sodyum bileşenlerine sahip sıvı kısmı.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: suyuvarı]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Yerküredeki tüm su kaynaklarının oluşturduğu tabaka.

İngilizce'de Hidrosfer ne demek? Hidrosfer ingilizcesi nedir?:

hydrosphere

Hidrosfer hakkında bilgiler

Hidrosfer (Yunanca ὕδωρ - hudōr, "water"[1] ve σφαῖρα - sphaira, "küre") in, su küre demektir. Dünya'daki bütün sular hidrosfere girer. Hidrosfer'in %97'sini denizler ve okyanuslar oluşturur. Hidrosfer, canlıların yaşam kaynağıdır. Hidrosferin kalınlığı deniz seviyesine göre +3810 m (Titikaka Gölü) ile -11033 m (Mariana Çukuru) arasında değişir. Ayrıca Hidrosfer sayesinde Güney Yarım Küre, Kuzey Yarım Küre'den serindir.

Dünya'nın %71'ini Hidrosfer, %29'unu karalar oluşturur. Bu oran Kuzey Yarım Kürede %61 Hidrosfer, %39 karalar iken, Güney Yarım Kürede %81 Hidrosfer, %19 karalar şeklindedir. Hidrosfer üzerinde birçok okyanus akıntıları yer almaktadır. Bunlardan en bilinenleri Gulf stream okyanus akıntısı ve Labrador okyanus akıntısıdır.

 

Hidrosfer'in Dünya üzerindeki yüzölçümü: 361.000.000 kilometrekaredir. Bunun 350.170.000'ı tuzlu sudur.

Hidrosfer üzerindeki 3 büyük okyanusun yüzölçümü aşağıdaki gibidir.

Hidrosfer kısaca anlamı, tanımı:

Yuvar : Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim. Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

Demek : Erişmek. Bir işe kalkışmak, yeltenmek. Saymak, kabul etmek. Söylemek, söz söylemek. öyle mi. yani, anlaşılan. Herhangi bir ses çıkarmak. bir şey anlamına gelmek. Herhangi bir kanıya, yargıya varmak. Ad vermek. Oranlamak. Bir dilde karşılığı olmak. Ummak. Düşünmek. inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü.

Dünya : İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Herkes. Dış, çevre, ortam. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Deniz : Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan.

 

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

Canlı : Güçlü, etkili. Canı olan, diri, yaşayan. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Canlı yayın. Hareketli, hayat dolu, dinamik.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Su yuvarı : Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer.

Su : Kez. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu. Yemeğin sıvı bölümü. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik. Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab. Sutaş. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı.

Diğer dillerde Hidrosfer anlamı nedir?

İngilizce'de Hidrosfer ne demek? : n. hydrosphere

Almanca'da Hidrosfer : n. Hydrosphäre

Rusça'da Hidrosfer : n. гидросфера (F)