Higrometrik kağıt nedir, Higrometrik kağıt ne demek

Higrometrik kağıt; Kimya alanında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

4 kısım kobalt klorür, 2 kısım sodyum klorür, 1 kısım arap zamkı, 11 kısım su ve 1 kısım gliserin çözeltisi ile doyrulmuş süzgeç kağıdı. Nem miktarı rengin kırmızıdan (nemli) maviye (kuru) değişiminde bulunur.

Higrometrik kağıt tanımı, anlamı

Higrom : Sıvı birikimi nedeniyle genişlemiş kist, kese veya bursa. Genellikle, kemik çıkıntıları üzerindeki deri altında sonradan biçimlenen kese benzeri yapıların içerisinde musinöz, kanamanın derecesine bağlı olarak sarıdan kırmızı renge değişen sıvı birikimiyle belirgindir. Basıncın nasır oluşturmadığı olgularda kalıcı dekübitis ülserleri, hematom ve sonunda higrom biçimlenir. Daha çok iri cüsseli köpeklerin dirseklerinin yanal yüzünde ve uyluk kemiğinin trokanter mayoründe ve kalça çıkıntısında görülür

Higrometri : Atmosferdeki nem miktarının ölçülmesi. Higroskopi.

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak.

 

Higrometrik : Nem ile ilgili, neme ilişkin.

Sodyum klorür : Tuz.

Süzgeç kağıdı : Nitel ve nicel ayırma işlemlerinde kullanılan arı selülozdan yapılmış küçük gözenekli kâğıt. Süzme işlemleri için kullanılan, çeşitli gözenek büyüklüğünde bulunabilen kağıt.

Arap zamkı : Akasyadan elde edilen bir zamk, zamkıarabi.

Gliserin : Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı (CH2 OH-CHOH-CH2 OH).

Değişim : Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Rüzgârın yön değiştirmesi. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

 

Sodyum : Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

Süzgeç : Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek. Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, süzek, filtre. Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk. değişi kuramı.

Rengin : Renkli, parlak renkli. Güzel, hoş. Süslü.

Klorür : Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

Kırmız : Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

Kobalt : Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element (simgesi Co).

Kısım : Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Kol.

Diğer dillerde Higrometrik kağıt anlamı nedir?

İngilizce'de Higrometrik kağıt ne demek ? : hygrometric paper