Hijyen nedir, Hijyen ne demek

Hijyen; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sağlık bilgisi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sağlıklı bir yaşam için yapılmış olan faaliyetlerin tümü, sağlık bilgisi, hıfzısıhha.

İngilizce'de Hijyen ne demek? Hijyen ingilizcesi nedir?:

hygiene

Hijyen hakkında bilgiler

Hijyen veya hıfzıssıhha, sağlıklı bir yaşam için yapılmış olan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü. Sözcük özel anlamında, genellikle temizlik ile ilgili önlemlerden bahsederken kullanılır.

Hijyenin etkili olabilmesi için sadece su yeterli olmayabilir. En etkili hijyen için zararlı olabilecek mikroorganizmalar vücuttan uzaklaştırılırken çeşitli temizlik araçları kullanılabilir.

Hijyen sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Hıfzıssıhha ise Arapça kökenlidir ve "hıfz" (koruma) ile "sıhha" (sağlık) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Hijyen kurallarına uygun uygulamalar sıfat halinde "hijyenik" olarak tanımlanırlar.

Yunan mitolojisinde temizlik tanrıçasıdır.

Hijyen ile ilgili Cümleler

  • O çok hijyenik görünmüyor.
  • Kişisel hijyen çok önemlidir.
 

Hijyen tanımı, anlamı:

Uygulama : Yürütüm. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, kılgı, tatbik, ameliye, pratik. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik.

Temizlik : Ortadan kaldırma, yok etme, öldürme. Temiz durma veya tutma durumu. Temiz olma durumu, arılık, saffet, nezafet. Temizleme işi.

Önlem : Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

Hijyenik : Temiz. Sağlık kurallarına uygun. Sağlıklı.

Sağlık : Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet. Sağ, canlı, diri olma durumu.

Bilgi : Bilim. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Koruma : Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması. Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi. Korumak işi.

Hıfzıssıhha : Sağlık bilgisi, hijyen. Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.

Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat.

 

Verecek : Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

Ortam : Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.

Sağlıklı : Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen, hijyenik. Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek. Sağlığı koruyan. Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli.

Sağlık bilgisi : Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen.

Hijyenik et torbası : Soğutulmuş veya dondurulmuş sığır, koyun, keçi, domuz karkaslarının veya karkas parçalarının nakliyatında kullanılan pamuk ya da polyesterden yapılmış elastik torba, stokinet.

Diğer dillerde Hijyen anlamı nedir?

İngilizce'de Hijyen ne demek? : hygiene sa?lykbilgisi

Fransızca'da Hijyen : hygiène [la]

Almanca'da Hijyen : Hygiene