Hikmet nedir, Hikmet ne demek

Hikmet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Hikmet" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar" - Z. O. Saba
  • "Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en doğrusunu söylemişiz." - F. R. Atay

Yerel Türkçe anlamı:

Sebep, batındaki sır

Hikmet isminin anlamı, Hikmet ne demek:

Erkek ismi olarak; Bilgelik. Neden, gizli neden. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. Özlü söz, vecize. Kız ismi olarak; Bilgelik. Neden, gizli neden. Allah'ın insanlarca anlaşılamayan amacı. Özlü söz, vecize.

Bilimsel terim anlamı:

XII. yüzyılda Türkistan'da büyük bir tarikat kuran Ahmet Yesevi'nin şiirlerine ve bunlara benzeyen halk şiirlerine verilen ad.

Hikmet hakkında bilgiler

[Bakınız: bilge]

Hikmet tanımı, anlamı:

Hikmetinden sual olunmaz : "Allah'ın yaratıcı gücü karşısında sebep aranmaz" anlamında kullanılan bir söz. "sonucunun sebebi sorulmaz, araştırılmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Hikmetli : Hikmeti olan.

Ne hikmetse : Bilmezlikten gelinen durumlarda kullanılan bir söz. bilinmeyen bir sebepten ötürü.

Ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti : "ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

 

Bilgelik : Bilge olma durumu ve niteliği. İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf. Bilgi, hikmet.

Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Öğüt : Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

Verici : Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı. Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse. Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör. Veren, verme yanlısı olan kimse.

Bilge : Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.

Gizli : Saklı olarak, saklayarak. İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan.

 

Söz : Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.

Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. Kişinin dış görünüşü.

Felsefe : Dünya görüşü. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Bir konuda soyut düşünüş. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.

Hikmettin : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Dinin hikmeti.

Hikmetullah : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Allah’ın hikmeti.

Diğer dillerde Hikmet anlamı nedir?

İngilizce'de Hikmet ne demek? : [Hikmet] n. Nazim Hikmet (1902-63) modern Turkish poet, advocate of Marxism and member of the Turkish Communist party

n. reason, wisdom, the divine wisdom, mystery, profundity, profoundness, gnome

Almanca'da Hikmet : n. Ausspruch

Rusça'da Hikmet : n. мудрость (F), изречение (N)