Hilecilik nedir, Hilecilik ne demek

  • Hileci olma durumu, hilebazlık, hilekârlık

Hilecilik anlamı, kısaca tanımı:

Hileci : Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

Hile : Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılmış olan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Hilebaz : Hileci.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Hilecilik anlamı nedir?

İngilizce'de Hilecilik ne demek? : trickery, fraud.