Hint nedir, Hint ne demek

Hint; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Hindistan

Hint hakkında bilgiler

Hintler veya Hindistanlılar, geniş anlamda etnik vurgu yapmayan Hindistan vatandaşları, dar anlamda ise anadili Hintçe olan etnik grup. Türkçede Hint kelimesi esas olarak hem Hintler hem de Hint toprakları (Hindistan) için kullanılır. İngilizcede Hintler için kullanılan Indian kelimesi Yeni Dünya'nın keşfinden sonra Kızılderililer için de kullanılmaya başlanmış, son dönemlerde ise bu ikili karışık anlamı bertaraf etmek için Kızılderililer American Indian («Amerikalı Hint») tamlamasından kısaltma Amerindian adıyla da anılmaktadır. 1 milyar 250 milyonluk nüfuslarıyla dünya nüfusunun %17,31 kadarını oluştururlar.

Hint ile ilgili Cümleler

 • Benim büyükbabam kısmen Hintliydi.
 • Hint yemeklerini sever.
 • O Hintli gibi görünüyor.
 • Hint bayrağına üç renkli bayrak denir, çünkü safran, beyaz ve yeşil, üç renkli çizgileri var.
 • Hintli şehirde okul kurdu.
 • Hintliler bu anlaşmadan mutlu değillerdi.
 • Hintliler bu bölgede yaşadılar.
 • Sentinel yerlileri insanlar Hint Okyanusu'nda bir adada yaşamaktadır.
 • Yakışıklı adam bir Arap mı yoksa Hintli mi?
 • Meryem oldukça sıradan biri, ama Mustafa onu bulunmaz Hint kumaşı gibi görüyor.
 • Hintliler gıda bulmakta zorlanıyorlardı.
 • Bu Hint restoranı sadece vejetaryen yemekleri servis etmektedir.
 • Bu akşam, akşam yemeğini bir Hint restoranında yiyeceğiz.
 • Hint kirazın var mı?
 

Hint anlamı, kısaca tanımı:

Hindi : Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika'dan bütün dünyaya yayılan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüylü, kümes hayvanlarının en büyüğü, mısırtavuğu (Meleagris gallopavo). Aptal, şaşkın.

Hint armudu : Mersingillerden, sıcak bölgelerde yetişen, meyvesi yenen, tahtası sert bir ağaç (Psidium).

Hint bademi : Kakao.

Hint baklası : Hint yağı ağacı.

Hint bezelyesi : Baklagillerden, sıcak ülkelerde yetişen, tohumları fasulyeye benzeyen bir bitki.

Hint biberi : Kırmızıbiber.

Hint çiçeği : Hindistan'a özgü bir tür çiçek.

Hint darısı : Buğdaygillerden, Doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir bitki (Sorghum vulgare).

Hint domuzu : Büyük Okyanus Adaları'nda yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir tür domuz (Porcus babyrussa). Kobay.

Hint fıstığı : Kürkas.

Hint fulü : Beyaz renkli bir tür nilüfer, Mısır fulü (Nelubrium).

Hint gergedanı : Hindistan'da bulunan bir tür gergedan (Rhinoceros unicornis).

Hint güreşi : Karşıt yönde yan yana ve sırtüstü yatan bir çiftin, iç yandaki bacaklarını kenetleyerek birbirlerini çevirme çabası.

Hint hıyarı : Hıyarşembe.

Hint hurması : Palmiyegillerden, taze filizleri Hindistan'da sebze gibi yenen, meyvesinden reçel yapılmış olan çok sert bir ağaç (Borrassus).

Hint inciri : Frenk inciri.

 

Hint ipeği : Hindistan'da üretilen çok kıymetli bir ipek türü.

Hint irmiği : Sagu.

Hint kamışı : Bambu.

Hint keneviri : Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir, esrar otu (Cannabis sativa).

Hint kertenkelesi : İguana.

Hint kestanesi : At kestanesi.

Hint kirazı : Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde, yenilebilen meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica).

Hint kobrası : Kobra.

Hint kumaşı : Hindistan'da dokunan ve Batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü.

Hint leylağı : Oya ağacı.

Hint mandası : Çift parmaklılardan, uzunluğu 2, yüksekliği 1,8 metre civarında, evcilleştirilip çekim işlerinde kullanılan bir tür memeli (Bubalus bubalis).

Hint pamuğu : Hindistan'a özgü bir tür pamuk.

Hint pirinci : Buğdaygillerden, Hindistan ve Etiyopya'da yetiştirilen, taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki.

Hint safranı : Zerdeçal.

Hint sarısı : Mango yaprakları ile beslenmiş ineklerin sidiğinden elde edilen, kehribar sarısına yakın, özellikle yağlı boya resimde kullanılan bir boya.

Hint tavuğu : Brahma ırkından gelen bir tür tavuk.

Hint yağı : Kene otunun tohumlarından çıkarılan, hekimlikte ve sanayide kullanılan bir yağ, ban yağı.

Hint yağı ağacı : İki çeneklilerden, tropik bölgelerde, 5 metre yüksekliğe ulaşabilen, bir veya çok yıllık, kene görünümündeki tohumlarından zehirli yağ elde edilen bir bitki, kene otu, kene ağacı, Hint baklası (Ricinus communa).

Hintçe : Hint dili. Bu dille yazılmış olan.

Hinterlant : Arkabahçe. İç bölge.

Hintli : Hint.

Halk : Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Geniş : Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Eni çok olan, enli, vâsi. Çok. Bol (elbise). Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat.

Etnik : Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.

Vurgu : Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılmış olan baskı, aksan.

Yapma : Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay.

Vatandaş : Yurttaş.

Hint alaca levreği : Hindistan’da kıyı şeridinde tatlı ve acı sularda yayılış gösteren, boyları 8 cm olabilen, vücutları yüksek, yanlardan basık ve oval biçimli olan akvaryum balığı, noktalı çiklit.

Hint ceylanı : (zooloji) Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, zarif, küçük ve hızlı hareketli, toprak renginde, Hindistan'da yaşayan bir tür. (Gazella benetti) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Zarif, küçük ve hızlı hareketlidir. Toprak rengindedir. Hindistanda yaşar.

Hint güherçilesi, potasyum nitrat : (kimya)

Hint irmiği görünümlü dalak : Beyaz pulpa artışı nedeniyle üzerine irmik dökülmüş izlenimi veren amiloidoziste biçimlenen, dalağın makroskobik görünümü, sago dalak.

Hint kör yılanı : Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kör yılangiller (Typhlopidae) familyasından, Hindistan'da toprak altında yaşayan bir tür. (Typhlops lumbricalis): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kör-yılangiller (Typhlopidae) familyasından bir sürüngen türü. Batı Hindistanda toprak altında yaşar.

Hint sığırı : Bos indicus sığırı.

Hint tapiri : Tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, tapirgiller (Tapiridae) familyasından, 2.5 m kadar uzunlukta, 1 m kadar yükseklikte, yelesi olmayan, kara renkli, sırtında beyaz lekeler bulunan, Hindistan, Sumatra ve Malaya'da yaşayan bir memeli türü. (zooloji) (Tapirus indicus) Tek-parmaklılar (Perissodactyla) takımının tapirgiller (Tapiridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 2.5 yüksekliği 1 m. Yelesi yoktur. Rengi karamsı olup sırtı geniş ak lekelidir. Hindistan, Sumarta ve Malayada ormanlarda yaşar.

Hint timsahı : Timsahlar (Crocodilia) takımının, timsahgiller (Crocodilidae) familyasından, Hindistan'da bataklık ve ırmaklarda yaşayan bir tür. Timsahlar (Crocodilia) takımının, timsahgiller (Crocodilidae) familyasından, Hindistan’da bataklık ve ırmaklarda yaşayan bir tür. (Crocodilus palustris): Timsahlar (Crocodilia) takımının timsahgiller (Crocodilidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 34 m. Hindistanda bataklık ve ırmaklarda yaşar.

Hint tiyatrosu : İS 320 tarihinden sekizinci yüzyılın sonlarına kadar süren klasik dönemden sonra dokuzuncu yüzyıl başlarından sonlarına kadar süren klasik sonrası dönem içinde gelişen Hint tiyatrosunun kapsamı içine yazılı betikler, gölge oyunu, danslar girer. Hint tiyatrosunda iki temel dram türü vardı : malzemesini mitologya ve tarihten alan, dolayısıyla kahramanları işleyen nataka; Malzemesini günlük yaşamdan alan ve olağan insanlarla devlet memurlarını ele alan prakarana.

Hint yağı bitkisi : Sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasından, 15 m kadar boylanabilen, yaprakları almaşlı dizilişte, erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı, meyveleri dikenli şizokarp tipinde olan, tohumlarından yağ elde edilen, bir ya da çok yıllık, otsu ya da çalı formundaki bitkiler.

Diğer dillerde Hint anlamı nedir?

İngilizce'de Hint ne demek? : n. subtle suggestion, intimation, clue; barely noticeable amount

v. allude to, suggest indirectly, intimate

n. hint, subtle suggestion, intimation, clue; barely noticeable amount

Almanca'da Hint : adj. indisch

Rusça'da Hint : adj. индийский

npr. Индия (F)