Hiperplazi nedir, Hiperplazi ne demek

Hiperplazi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bir dokuda normal hücrelerin, normal düzenlerini muhafaza ederek sayıca artmaları.

Teknik terim anlamı:

Dokuda normal hücre sayısının aşırı artması, doku veya organın hücre sayısındaki artış nedeniyle büyümesi hâli.

Hiperplazi anlamı, tanımı

Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince bir ön ek

Birincil paratiroit hiperplazisi : Alman kurt köpeği yavrularında görülen, paratiroit bezinde prensipal hücre hiperplazisi, tiroitte parafoliküler hücre hiperplazisi, hiperkalsemi, hipofosfatemi ve parathormon düzeyinde artışla birlikte gelişme geriliği, kas zayıflığı, poliüri, polidipsi, akciğer, böbrek ve mide mukozasında yaygın kireçlenmelerle belirgin otozomal kalıtsal hastalık.

Bronşioloalveoler hiperplazi : Bronşçuk veya alveoler epitel hücrelerinden birinin veya her ikisinin sayıca artarak çoğalması.

Endometriyum hiperplazisi : Döl yatağı iç katındaki epitel hücrelerinin, dölyatağı bezlerinin sayı ve boyut yönünden artışı sonucu dölyatağı iç zarının kalınlaşması, kistik olmayan endometriyumun hiperplazisi. Endometriyumun yumurtalık hormonlarına karşı gösterdiği normal ancak abartılı bir cevap olması olasıdır. Sonraki dönemlerde kistik hiperplazi ve endometriyum yangısı biçimlenir. Kadınlarda prekanseröz bir lezyon olarak kabul edilmekle birlikte, evcil hayvanlarda bu durum söz konusu değildir.

 

Endometriyumun kistik hiperplazisi : Döl yatağının iç katının patolojik üremesi, mukoza kalınlaşması ve bezlerin kistik hâl almasıyla belirgin geri dönüşümsü patolojik değişim, kistik endometriyum hiperplazisi, piyometra kompleks, CEH. Endometriyum hipeplazisinin ilerlemiş evresi olup birçok türde aşırı ve uzun süren östrojenik uyarımlara, köpek ve kedilerde ise progesteronun etkisiyle biçimlenir. İlerlemiş olgularda çoğunlukla yangısal değişimlerle birlikte bulunur. İneklerde, kistik hiperplazi tipik olarak bir örnek özellikte olmaz ve uzun süren mukometra veya hidrometraya neden olur.

Er bezi hiperplazisi : Testis hiperplazisi.

Gonat hiperplazisi : Cinsiyet bezlerinde normal hücre sayısının aşırı artımı, hücre sayısındaki artış nedeniyle gonadların büyümesi, yumurtalık veya er bezi hiperplazisi.

İnterdigital hiperplazi : Parmak arası fibrom.

Kas teli hiperplazisi : Kimi kas tellerinin normal boyut ve yapıda olmasına karşın, sayısındaki artış sonucu birkaç kat kalınlaşmasıyla belirgin, sığırlarda görülen kalıtsal ve doğuştan şekillenen, güç doğumlara neden olabilen bir yapılış bozukluğu, çift kas.

 

Kistik endometriyum hiperplazisi : Endometriyumun kistik hiperplazisi.

Kistik olmayan endometriyumun hiperplazisi : Endometriyum hiperplazisi.

Meme bezi fibroadenomatöz hiperplazisi : Bir veya daha fazla meme lobunun, hormonal uyarımlarla hücrelerin çoğalmasına bağlı büyümesi. Dişi ve genç kedilerde kendiliğinden oluşabileceği gibi progesteron enjeksiyonundan da kaynaklanabilir, meme bezi fibroadenomatozisi, kedilerin meme hipertrofisi.

Meme kanalı hiperplazisi : Meme kanalı genişlemesi.

Nodüler pankreas hiperplazisi : Yaşlı kedi ve köpeklerde, pankreasın dış yüzünde sert, solgun kabarıklıklarla ve sadece ekzokrin pankreasın bölümün hiperplazisiyle belirgin, nedeni bilinmeyen patolojik değişim.

Nodüler tiroit bezi hiperplazisi : Multinodüler guatr.

Parafoliküler hücre hiperplazisi : Tiroit bezinde parafoliküler hücrelerin sayıca artması. Rasyondaki yüksek kalsiyum düzeyinden kaynaklanır, ilerleyen dönemlerde tümör oluşumuna öncülük eder.

Paratiroit bezi hiperplazisi : Paratiroit bezinde odaklar veya düğümcükler hâlinde veya bezin tümünün bir örnek biçimde, prensipal hücrelerin artışı sonucu büyümesi. Yaygın hiperplazi uzun süreli diyetsel kalsiyum yetersizliğine veya kronik böbrek yetmezliğine bağlıdır. Birincil paratiroit hiperplazisi.

Parmaklar arası hiperplazi : Parmak arası fibrom.

Prostat hiperplazisi : Prostat bezinin epitel ve destek dokusunun yangılı olmayan üremeleri sonucu prostat yüzeyinin düzensiz ve nodüler büyümesi. Görülme sıklığı ve derecesi yaşla birlikte artar, daha çok 6 yaşın üzerindeki köpeklerde görülür.

Psödokarsinomatöz hiperplazi : Karsinoma benzeyen hiperkeratoz. Çoğunlukla dermisteki kronik seyirli irinli, granülomlu veya tümöral olgularla ilişkilidir.

Testis hiperplazisi : Er bezinde normal hücre sayısının aşırı artımı, hücre sayısındaki artış nedeniyle er bezinin büyümesi, er bezi hiperplazisi.

Vajina hiperplazisi : Köpeklerde kızgınlık sırasında görülen vajina epitelinin hiperplazisi sonucu prolapsus vajinaya benzer tarzda dışarı taşmasına ve çiftleşmenin gerçekleşmesine engel olan bozukluk.

Diğer dillerde Hiperplazi anlamı nedir?

İngilizce'de Hiperplazi ne demek ? : hyperplasia