Hipoplazi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Doku veya organın doğuştan hücre sayısının az olması nedeniyle yetersiz gelişmesi.

Teknik terim anlamı:

 

Doku veya organın yetersiz gelişmesi, gelişme yetersizliği nedeniyle organın gerekli büyüklüğü kazanamaması, küçük kalması.

Hipoplazi hakkında bilgiler

Hipoplazi, bir organın veya dokunun tam olarak veya düzgün gelişmemesidir. Birçok nedeni bulunmaktadır.

Hipoplazi kısaca anlamı, tanımı

Hipo : ClO- içeren bileşik. Ağartma işlemlerinde kullanılan Na, K, Ca, Mg hipokloritler. İşlemede saptama aşamasında en çok kullanılan kimyasal özdek (sodyum hiposülfit, tiyosülfit, Na2 S2 O3 . 5H2 O) ya da eriyiği. Alt, altında. Az, noksan

Hipop : Taraklı kuş.

Gonat hipoplazisi : Cinsiyet bezlerinin yetersiz gelişmesi veya gelişme yetersizliği nedeniyle gerekli büyüklüğü kazanamaması, er bezi yumurtalık hipoplazisi.

Kalıtsal timüs hipoplazisi : Kalıtsal çinko yetersizliği.

Kas tellerinin hipoplazisi : Ayrık bacaklılık.

Mine hipoplazisi : Dişte, minenin tam olmayan veya eksik gelişimi. Köpeklerde oldukça sık görülür.

Ovaryum hipoplazisi : Doğuştan veya sonradan biçimlenen nedenlerle yumurtalıktaki gelişim geriliği.

Pankreas hipoplazisi : Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir.

Serebellar hipoplazi : Beyinciğin tam oluşmaması. Beyinciğin yetersiz gelişimi.

Serviks hipoplazisi : Döl yatağı serviksinin boyutlarının doğuştan küçük biçimlenmesi. Serviksin kapanmasını engeller ve kronik endometritise yatkınlık oluşturur.

Testis hipoplazisi : Er bezlerinin yetersiz gelişmesi veya gelişme yetersizliği nedeniyle gerekli büyüklüğü kazanamaması, er bezi hipoplazisi. Bütün evcil hayvan türlerinde bilinmektedir. Boğalarda %. 0 oranında rastlanır.

Üretra hipoplazisi : İdrar kanalının belli kesimlerinin yetersiz veya iyi gelişmemiş olması. İdrar kanalının daralmasına ve böbreklerde hidronefrozise neden olur.

Doğuştan : Yaradılıştan. Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Yetersiz : Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz. Verimli olmayan. Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. Gereken, istenen niteliği olmayan. İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.).

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

Bulunma : Bulunmak işi.

Birçok : Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde. Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim). Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.

Diğer dillerde Hipoplazi anlamı nedir?

İngilizce'de Hipoplazi ne demek ? : hypoplasia

Hipoplazi ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Hipoplazi nedir? Hipoplazi ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Hipoplazi tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Hipoplazi hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...