Hire out türkçesi Hire out nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Kiraya vermek.
  • [#kiralama Kiralamak].
  • Kiralama.
  • Kiraya verme.

Hire out ingilizcede ne demek, Hire out nerede nasıl kullanılır?

Hire : Kira ile tutmak. Kiralık. Tutmak. Ücret. Ücretle tutmak. Kiralamak. Kira. (ücret vererek) tutmak. İstihdam etmek.

Out : Kendini belli etmek. Bayılmak. Dışarı atmak. Ortaya çıkmak. Dışarıda. Meydana çıkmak. Çıkarmak. Dışarı çıkarmak. Dışarı. Yanmak.

Hire purchase : Tutmana, dilerse, her ayın tutmalığına ekleyeceği bölünçlerle, oturmakta olduğu taşınmazın iyeliğini elde etmesi olanağını sağlayan tutmanlık türü. bunu sağlayan tutmanlık sözleşmesi. Alınan mala ilişkin paranın parça parça ödenmesi. Taksitle satınalma. Taksitle alışveriş. Bölekli alış. Taksit. Taksitle satış. Alım kiralaması. Kira bedeli.

Hireable : Kiralanabilir.

Hired : Kiralanmış. İşe alınan. Tutulmuş. Tutulan.

Hired costume : Kiralanmış giysi. Sahnede rol gereği giyilmek için kiralanmış giysi.

İngilizce Hire out Türkçe anlamı, Hire out eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hire out ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Leasings : Satış yerine uzun süreli kiralama yolu. Kira. Finansal kiralama. Leasing. İcare. Mali kiralama.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

 

Farm out : Başkalarına iş vermek. Başkalarına sorumluluk vermek. Bakımı için anlaşmak (çocuk). Havale etmek. İşi başkalarına yüklemek. Sorumluluk yüklemek.

Lets : Vermek. Kiraya verilmek. İzin vermek. Bırakmak. Dürmek. İhale etmek. Meydan vermek. Ses çıkarmamak. Dirmek.

Let : Koyvermek. İzin vermek. Meydan vermek. Yenilen. Kiraya verilmek. Gevşetmek. Vermek. Tenis, masa tenisi alanlarında kullanılır. Başlama atışını türlü nedenlerle sayılmaz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı. Yenile.

Chartering : Tutmak. Gemi kiralama. Tanımak (ayrıcalık). Vermek (patent).

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Job : Komişyonculuk yapmak. Görev. İş yapmak. Ufak tefek işler yapmak. Yapılması güç şey. Bir bilgisayarda uygulanmak üzere bir ya da birçok görevden oluşacak biçimde tanımlanmış bilgi işlem öbeği. İş. Meslek. Görevi kötüye kullanmak.

Letting : İzin verme. Bırakma. Bozma. Bir şeyin girmesine veya geçmesine izin verme.

Hires : Ücretle çalıştırmak. (ücret vererek) tutmak. Kiralık. Kira. Tutmak. Kira ile tutmak. Ücret. Ücretle tutmak. İstihdam etmek.

Hire out synonyms : farms, hire, abc method, jobs, rental, a posteriori probability, lease, leases, jobbed, lettings, a b model, farm, charters, farmed, a level, a posteriori analysis, let out, abadir test, aalens linear regression model, a priori probability, let out on hire, letting out, a error, a priori analysis, leasing, hirings, booking, rent, lease out, lease lend, renting, aalen estimator, a priori information.