Hizmetçi nedir, Hizmetçi ne demek

 • Hizmet gören kimse.
 • Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın

"Hizmetçi" ile ilgili cümleler

 • "Arkasından kucağı paketlerle dolu hizmetçi kızla içeri giriyorlar." - Y. Z. Ortaç

Hizmetçi hakkında bilgiler

Hizmetçilik veya hizmetçi, kadınların evinin günlük işlerine yardım etmek üzerine çalışan kadın personeldir. Hizmetçiler geçmişte hiyerarşinin hüküm sürdüğü büyük evlerde yaygınca görülen bir iş koluydu. Ancak günümüzde hizmetçiler üst gelir grubunun yanında orta gelir grubunun da çalıştırabileceği bir meslek grubu haline gelmiştir. Ancak geçmişe göre şekil değiştirerek gündelikçi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavramla birlikte evin her gün işlerine yardım eden bir çalışan yerine, haftanın belirli günlerinde evde çalışılması yaygınlaşmıştır. Hizmetçilik ülkeler arası, kırsaldan kente veya sosyo-ekonomik duruma göre çeşitlilik göstermektedir. Hizmetçiler evde ütü, ev temizliği, yıkama, market alışverişi, çocuklarla ilgilenme, ev hayvanlarıyla ilgilenme, yemek pişirme gibi işleri yaparlar. Bazı hizmetçiler yaşlı insanların bakımını da üstlenebilirler.

Hizmetçi ile ilgili Cümleler

 • Annesi onun eğitimi için ödemeyi reddetti bu yüzden o, üniversitede iken kendi masraflarını ödemek için bir hizmetçi olarak çalıştı.
 • Benim hizmetçi haftada bir kez evimi mumlar.
 • Hizmetçi benim yatağımı yaptı.
 • Bu gece hizmetçiniz olacağım.
 • Hizmetçi hiçbir şey görmedi.
 • Senin hizmetçin gibi mi görünüyorum?
 • Hizmetçi kız, işinden ayrıldı.
 • Para korkunç bir efendi ama mükemmel bir hizmetçidir.
 • Hizmetçi ev rutininden tamamen bıkmıştı.
 • Hizmetçi çay servisi yaptı.
 • Onlar hizmetçiydi.
 • İşte hizmetçi geliyor.
 • Hizmetçi bulaşıkları hemen masadan temizledi.
 • Hizmetçi her bir misafiri anons etti.
 

Hizmetçi anlamı, kısaca tanımı:

Hizmet : Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Bayan. Hizmetçi bayan.

Orta hizmetçisi : Bir evin temizlik işlerine bakan hizmetçi.

Hizmetçilik : Hizmetçinin yaptığı iş.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Ücret : İş gücünün karşılığı olan para veya mal. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para.

Yapmak : Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Edinmek, sahip olmak. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Olmasına yol açmak. Davranmak, hareket etmek. Üretmek. Dışkı çıkarmak. Onarmak, tamir etmek. Gerçekleştirmek. Evlendirmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Bir durum yaratmak. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Salgılamak, çıkarmak. Yol almak. Olmak.

 

Günlük : Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. O günkü, o günle ilgili.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Çalış : Çalma işi.

Personel : Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler. Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.

Hizmetçi genler : Bütün hücreler için gerekli işlevleri kotlayan, bu nedenle bütün hücrelerde ifade edilen ve metil grubu taşımayan genler.

Diğer dillerde Hizmetçi anlamı nedir?

İngilizce'de Hizmetçi ne demek? : adj. menial

n. maid, housemaid, servant, domestic servant, helper, waiting maid, waiting girl, charwoman, domestic, factotum, handmaid, help, domestic help, maidservant, menial, servant maid, server, servitor, skivvy, slavey

Fransızca'da Hizmetçi : bonne [la], servante [la], domestique [le][la], fille [la]

Almanca'da Hizmetçi : n. Diener, Dirne, Wärter

Rusça'da Hizmetçi : n. прислуга (F), служанка (F), уборщица (F), курьер (M), наложница (F)

adj. курьерский