Holozoik beslenme nedir, Holozoik beslenme ne demek

Holozoik beslenme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Gıdaların protozoonun içinde gıda vakuollerine alınması ve enzimler aracılığıyla sindirilmesi ve daha sonra vakuolü oluşturan zardan hücre sitoplazmasına girmesi biçiminde olan beslenme biçimi.

Holozoik beslenme anlamı, tanımı

Holo : Tümü, tamamı, bütünü anlamında Grekçe bir ön ek. Tam, bütün

Holoz : Mor, beyaz ve sarı çiçek açan, bir metre boyunda ağaç. İri gözlü kalbur.

Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma.

Sitoplazma : Çekirdek dışta kalmak üzere protoplazma yığını.

Sindirilme : Sindirilmek işi.

Protozoon : Bir hücreli. Protozoonlara ait.

Vakuol : Ökaryot hücrenin stoplazması içinde sıvı, hava veya kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili boşlukların her biri, koful.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Alınma : Alınmak işi.

Gıdal : Balık ağı. Uzak dallardan meyve toplamaya yarayan uzun sopa. Ağaçtan meyve toplamaya yarayan bir çeşit araç.

Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.

Proto : Yunanca ilk anlamına gelen ön ek.

 

Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

Sindi : Makas. Şimdi (bk. şimdi).

Enzim : Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik madde.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Girme : Girmek işi.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Diğer dillerde Holozoik beslenme anlamı nedir?

İngilizce'de Holozoik beslenme ne demek ? : holozoic nutrition