Homage türkçesi Homage nedir

 • Takdir.
 • Tazim.
 • Egemen tanıma.
 • Bağlılık.
 • Saygı.
 • Biat.
 • Saygı (hükümdara vb'ne gösterilen).
 • Birinin egemenliğini tanıma ve buyruğu altına girme.
 • Tarih alanında kullanılır.
 • Egemenliğini kabul etme.
 • Hürmet.
 • Hükümdara karşı sadakat yemini etme.

Homage ingilizcede ne demek, Homage nerede nasıl kullanılır?

Pay homage to : Saygı gösterisinde bulunmak. Biat etmek. Bağlı olmak. Bağlılığını bildirmek. Saygı göstermek.

Do homage : Bağlılık yemini etmek.

Homages : Takdir. Tazim. Egemen tanıma. Hürmet. Biat. Egemenliğini kabul etme. Hükümdara karşı sadakat yemini etme. Saygı. Bağlılık. Saygı (hükümdara vb'ne gösterilen).

Homatropine : Hematropin.

Acanthoma : Yassı epitel hücrelerinden gelişen iyi huylu deri tümörü. Ciltte bulunan hastalık. Epidermiste bulunan tümör. Akantom. Derinin keratinize epitel hücrelerinden oluşan iyicil tümör.

Cashomat : Otomatik bilet makinası. Bankamatik.

Burkitt lymphoma : Tropik bölgelerdeki insanların lenfoit hücrelerinde görülen ve epstein barr (eb, ebv) virüsü tarafından meydana getirilen bir kanser tipi. Burkitt lenfoma.

Burkitts lymphoma : Burkitt lenfomu. İnsanlarda, başta ipek maymunu ve uzun kollu maymungiller olmak üzere maymunlarda çene, yüz veya karın içi lenf yumrularında gelişip hızla yayılan, en çok afrika’nın merkeze yakın bölgelerinde görülen bir çeşit kötücül lenfom, afrika lenfomu, burkitt tümörü. hastalığın nedeni olarak epstein-barr virüsü sorunlu tutulur.

 

African lymphoma : Burkitt lenfomu. Afrika lenfomu.

Aposthomatous inflammation : Apostomatöz yangı. Doku ve organlarda küçük odaklar halinde irin birikimiyle belirgin doku reaksiyonu.

İngilizce Homage Türkçe anlamı, Homage eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Homage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commitment : Taahhüt. Yüklenme. Kesin karar. Teslim etme. Söz verme, zorunluluk, yüklenme. Hapis hükmü. Suç işleme. Sorumluluk. Üstlenme. Bağlanma.

Extolment : Salık verme.

Reverences : Derin saygı. Huşu. Ululamak. -e büyük saygı duymak. Reverans. Yüceltmek. Ululama. Papaz efendi (irlanda'da his veya your veya their ile kullanılan bir unvan). Saygı göstermek. Hayranlık.

Regard : İtibar. Saygınlık. Aldırmak. Aldırış. Kulak asmak. Dikkatle bakmak. Gözetmek. Bakım.

Cohesiveness : Kaynaştırıcılık. Birbirine tutkunluk. Yapışıklık. Bağlayıcılık. Dayanışma. Yapışkanlık. Tutturganlık. Grup üyelerinin birbirlerine karşı duydukları bağlılık. Uyum.

Apostle : Apostol. Bir hareketin lideri. Döneklik. Öncü. Önder. Hz isa´nın on iki havarisinden biri. Dönme. Havari. Lider.

 

Alliance : Birlik. Anlaşma. Birleşme. Bağ. Dünürlük. İttifak. Sosyal birlik. Uyuşma. Kodak birliği.

Reputations : İtibar. Şöhret. Ün. Nam. İsim. Ad. Şeref ve haysiyet. Şeref.

Admiration : Tutkunluk. Beğenme. Hayranlık. Hayranlık uyandıran şey. Beğeni.

Barbary : Berberi. Mağrip. Afrika'nın kuzeyinde batı mısır'dan atlantik okyanusu'na kadar uzanan bölge. Batı mısır'dan atlantik okyanusu'na kadar uzanan bölge. Kuzey afrika kıyısında mısır'ın batısında kalan ülkelerin topluca adı: libya, cezayir, tunus, fas.

Homage synonyms : adherence, tributes, commendations, deference, duty, reverencing, appreciation, comity, court, adhesion, obeisance, areopag, armistice, estimate, attachment, cohesion, axis powers, correlations, esteem, allegiances, acropolis, archer, courteousness, almanac, approbations, homages, obeisances, courtesies, barbarian, archives, considerations, estimation, constancy.

Homage ingilizce tanımı, definition of Homage

Homage kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To pay reverence to by external action. Profession of fealty to a sovereign. A symbolical acknowledgment made by a feudal tenant to, and in the presence of, his lord, on receiving investiture of fee, or coming to it by succession, that he was his man, or vassal.