Homages türkçesi Homages nedir

  • Saygı.
  • Egemenliğini kabul etme.
  • Hürmet.
  • Tazim.
  • Takdir.
  • Bağlılık.
  • Saygı (hükümdara vb'ne gösterilen).
  • Biat.
  • Egemen tanıma.
  • Hükümdara karşı sadakat yemini etme.

Homages ingilizcede ne demek, Homages nerede nasıl kullanılır?

Pay homage to : Bağlılığını bildirmek. Biat etmek. Bağlı olmak. Saygı gösterisinde bulunmak. Saygı göstermek.

Do homage : Bağlılık yemini etmek.

Homage : Saygı. Saygı (hükümdara vb'ne gösterilen). Bağlılık. Biat. Tazim. Hürmet. Hükümdara karşı sadakat yemini etme. Takdir. Egemen tanıma.

Homatropine : Hematropin.

Acanthoma : Ciltte bulunan hastalık. Epidermiste bulunan tümör. Akantom. Derinin keratinize epitel hücrelerinden oluşan iyicil tümör. Yassı epitel hücrelerinden gelişen iyi huylu deri tümörü.

Cashomat : Bankamatik. Otomatik bilet makinası.

Adenolymphoma : Epitel hücreleri ve lenfoid hücrelerden oluşan, tükürük bezinin kistik boşluklar içeren iyicil tümörü, kistadenom lenfozum, warthin tümörü. Adenolenfom.

Authomatically protection : Kendiliğinden koruma. Bir yapıtın yayımı, kamuya sunulması ile birlikte başlayan ve başka bir işlemi gerekli görmeyen koruma.

Epitheliotropic lymphoma : Epiteliotropik lenfom. Epitel hücrelerine karşı afinite gösteren t lenfositlerden köken alan, düzensiz, büyük ve solgun lenfositlerin varlığıyla belirgin lenfoid doku tümörü. özellikle yaşlı köpeklerde nispeten yaygındır.

 

Aposthomatous inflammation : Doku ve organlarda küçük odaklar halinde irin birikimiyle belirgin doku reaksiyonu. Apostomatöz yangı.

İngilizce Homages Türkçe anlamı, Homages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Homages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Compensation : Mükafat. Karşılama. Yerini doldurma. Ödün. Taviz. Faydalı taraf. Telafi. Tazmin. Bireylerin, toplumsal kümelerin toplum içindeki yerlerine yönelmiş bir çekince saydıkları etkileri önlemek, onlardan kaçınmak ya da onları gidermek üzere gösterdikleri bir tepki. Ödence.

Admiration : Hayranlık. Hayranlık uyandıran şey. Tutkunluk. Beğeni. Beğenme.

Tributes : İşçinin payına düşen maden. Övgü. Baç. Zafer kazanan ülkenin savaşı kaybeden ülkeden aldığı vergi. Vergi. Haraç. Hediye. Sitayiş.

General damages : Doğal ve zorunlu sonuç olan zararlar. Tüm zararları karşılamaya yönelik olan tek ödeme. Sözleşmede taraflar tarafından belirlenmiş olmayan tazminat. Bir ihmalin doğal sonucu olan zararlar.

Restitution : Tazmin. Zararı ödeme. Sahibine geri verme. Doğrultma (fotoğrafçılık terim). Doğrultma. Eski haline getirme. Sahibine iade. Restore etme. Onarma. Zararı karşılama.

 

Reverences : Ululamak. Saygı ile eğilme. Derin saygı. -e büyük saygı duymak. Hayranlık. Papaz efendi (irlanda'da his veya your veya their ile kullanılan bir unvan). -e saygı gösteren bir hareket yapmak. Reverans. Huşu.

Commendations : Onurlandırma. Takdirname. Övme. Salık verme. Övünç. Övgü. Tavsiye.

Alliance : Birlik. Pakt. Antlaşma. Birleşme. İttifak. Kodak birliği. Anlaşma. Bağlaşıklık. Dünürlük.

Attachments : Parça. Alaka. Dostluk. Sevgi. Aksesuar. Haciz. İlgi. Ekler.

Smart money : Manevi tazminat. Manevi zarar için verilen tazminat. Para cezası.

Homages synonyms : family homaridae, actual damages, homarus capensis, homaridae, cape lobster, maine lobster, northern lobster, homarus americanus, punitive damages, european lobster, genus homarus, homarus vulgaris, reverence, allegiance, estimations, adhesion, reputations, obeisances, constancy, esteem, duty, commendation, commitment, eventuality, amends, considerations, relief, attachment, allegiances, esteems, tribute, comities, adherence.