Homojenize nedir, Homojenize ne demek

Homojenize; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Birbirinden ayrı iki maddenin tekdüze getirilmiş biçimi.

Homojenize kısaca anlamı, tanımı

Homo : Yunanca aynı anlamına gelen ön ek. Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek. İnsan

Homojen : Bağdaşık. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

Homojenize süt : Sütteki yağ globüllerinin vakumlu ortamda parçalanıp daha küçük ölçekli globüllere dönüştürülmesi sonucu elde edilen ve 7 oC’de 48 saatte gözle görünür krema oluşturmayan süt.

Birbiri : Karşılıklı olarak bir diğeri.

Tekdüze : Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

 

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

Biçi : Erkek çocuk.

Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına.

İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

Diğer dillerde Homojenize anlamı nedir?

İngilizce'de Homojenize ne demek ? : homogenize, homogenise