Homojenleşme nedir, Homojenleşme ne demek

  • Bağdaşıklaşma

Homojenleşme tanımı, anlamı:

Homojen : Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli). Bağdaşık.

Bağdaşık : Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen.

Homojenleşmek : Bağdaşıklaşmak.