Honor türkçesi Honor nedir

 • Şeref vermek.
 • Onurlandırmak.
 • Onur.
 • Kabul etmek (çek).
 • Bkz.honour.
 • Saygı göstermek.
 • Saymak.
 • Hüsnü kabul göstermek.
 • Onur nişanı vermek.
 • Şeref.
 • -e şeref vermek.
 • Şereflendirmek.
 • Namus.
 • Onur vermek.

Honor ile ilgili cümleler

English: A prize was given in honor of the great scientist.
Turkish: Büyük bilimci onuruna bir ödül verildi.

English: A farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
Turkish: Bir veda toplantısı, Bay Jones'un şerefinde düzenlendi.

English: A farewell party was held in honor of Mr Smith.
Turkish: Bir veda partisi, Bay Smith'in şerefinde düzenlendi.

English: A good student like Ali brings honor to our class.
Turkish: Ali gibi iyi bir öğrenci sınıfımızı onurlandırır.

English: Ali is an honor student.
Turkish: Ali bir onur öğrencisi.

Honor ingilizcede ne demek, Honor nerede nasıl kullanılır?

Honor a debt : Borç ödemek. Bir borcu ödemek. Borcunu ödemek.

Honor roll : Övünç çizelgesi. Bir okulda ulusçu ve insanca davranışları, derslerindeki başarıları ile dikkat çeken seçkin öğrencilerin adlarının yazıldığı çizelge. İftihar listesi. İftihar listesi (özellikle de akademik veya askeri başarılardan dolayı). Onur listesi.

Bring honor to : Onurlandırmak.

Do honor to : Şereflendirmek.

In honor of : Şerefine.

 

Code of honor : Ahlak kuralları. Etik kurallar. Moral değerler.

Affair of honor : Şeref meselesi. Namus meselesi.

Escort of honor : Onur veya şeref işareti olarak bir kimseye eşlik eden muhafızlar grubu. Şeref kıtası.

Family honor : Aile onuru.

Debt of honor : Şeref borcu. Namus borcu. Kumar borcu.

İngilizce Honor Türkçe anlamı, Honor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Honor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Glories : Sena. Övünmek. -e çok sevinmek. Ayla. Celal. Ün. Şan. Cennet. Güzel görünüş.

Chastity : Namusluluk. Irz. Bekaret. İsmet. Saflık. Temizlik. Erdenlik. İffet. Erdemlik.

Wassail : Noelde içilen baharatlı içki. Şerefe içme. İçki alemi.

Pride : İhtişam. Aslan sürüsü. Azamet. Kibir. Özsaygı. Tafra. İftihar. Kendini beğenmişlik. En parlak zaman.

Honesties : Ay otu. Alçakgönüllülük. Temizlik. Dürüstlük. İffet. Gözlükotu. Namusluluk. Doğruluk. Gözlük çiçeği.

Gracing : Nezaket. Lütuf. Lütfetmek. Teşrif etmek. Zarafet. İncelik.

Cachet : Damga. Kapsül. Kaşe. Prestij. Marka. Hap. Hususiyet. Mühür. Ayrıcalık. Saygınlık.

Amour propre : İzzeti-nefis. Özsaygı. İzzetinefis. İzzeti nefis.

Eclats : Beğeni. Parlak başarı. Üstün başarı. Övgü. Şan. Alkış.

Dignifies : Paye vermek. Yüceltmek. Değer vermek. Büyütmek.

Honor synonyms : varsity letter, prix de rome, prix goncourt, mention, account, give credit to, esteems, do honor to, rectitude, decorate, pay tribute, oscar, virginities, integrity, accounted, do obeisance to, credit, bring honor to, letter, nobel prize, consider, decoration, esteem, honorable mention, certify, certifies, reward, count down, dignify, integrities, pennant, defer, distinction.

 

Honor zıt anlamlı kelimeler, Honor kelime anlamı

Dishonor : Sözünü tutmamak. Namusunu kirletmek. Rezil etmek. Namusuna dokunmak. Leke sürmek. Lekelemek. Namusuna leke sürmek. Şeref ve haysiyetini kırmak. Onursuzluk etmek. Şerefini beş paralık etmek.

Disrepute : Kötü ün. Kötü şöhret. Adı çıkmışlık. Kötü nam. İtibarsızlık. Şerefsizlik.

Disesteem : İtibar etmemek. Saygısızlık etmek. İtibarsızlık. Saymamak. Hor görmek.

Honor antonyms : infamy.

Honor ingilizce tanımı, definition of Honor

Honor kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To treat with deference and submission. Respect. When used of the Supreme Being, to reverence. Reverence. High estimation. Consideration. To revere. To adore. Esteem due or paid to worth. Veneration. Manifestation of respect or reverence. To worship. To regard or treat with honor, esteem, or respect.