Hookedness türkçesi Hookedness nedir

  • Çengelli olma durumu.
  • Çengellilik.
  • Kıvrılmış olma veya çengel şeklinde bükülmüş olma durumu.

Hookedness ingilizcede ne demek, Hookedness nerede nasıl kullanılır?

Hooked nose : Gaga burun.

Be hooked on : Fazlasıyla düşkün olmak. Kendini kaptırmak. Çılgınca aşık olmak. Müptelası olmak. Bağımlısı olmak.

Hooked : Bağımlı. Bağlı. Düşkün. Çengelsi. Çengel şeklindeki. Kancayla yakalanmış. Kanca gibi. Çengelli. Bağlanmış. Kancalı.

Unhooked : Kancadan çıkarmak. Kancadan kurtulmak. Çengelini çıkarmak. Kancasını çıkarmak. Çengelden çıkarmak. Kancadan kurtarmak. Çengelden çıkmak.

İngilizce Hookedness Türkçe anlamı, Hookedness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hookedness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Conformation : Biçim. Yapı. Uydurma. Uygunluk. Vücudun yapı, biçim ve orantısı. moleküllerin uzayda doğal olarak sahip oldukları üç boyutlu yapı. Uyma. Konoluşum. Uyuşum. Adaptasyon. Örgensel özdeciğin, kimyasal bağları değişmeden, az bir erke ayrımı ile alabildiği biçimlerin her biri.

Configuration : Görünüm. Biçimleşme. Şekil. Suret. Düzenleniş. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Kurgu. Bk. dizge görünümü. Yıldız kümesi.

 

Shape : Ortaya çıkmak. Kondisyon. Biçim. Yönlendirmek. Gelişmek. Şekil almak. Düzenlemek. Biçimlendirmek. Kalıbını almak.

Contortion : Burulu olma. Bükülme. Burulma. Çarpıtma. Bükme. Eğilme. Eğrilme. Burma. Eğme. Kıvrık.

Tortuousness : Haksızlık. Kavislerle dolu olma. Zikzak. Eğilme. Kıvırma. Kıvrılmış olma vasfı. Dolambaçlı yor.

Distortion : Belirli bir görsel etki sağlamak amacıyla, nesnelerin biçiminde optik yoldan gerçekleştirilen değişiklik; nesnelerin doğal biçimlerini bozma. Kirlenim. Çarpıklık. Çarpıtma. Bükülme. Bir doğabilimsel yapının ya da ses, ışık ve alanlarla ilgili bir olayın dıştan gelen etkilerle biçiminin bozulması. Burkulma. Bozunum. Kirlenmek işi. Geometrik biçimi, az ölçüde değiştirme işlemi.

Tortuosity : Kıvrımlılık. Haksızlık. Eğri büğrülük. Çarpıklık. Hileli olma. Hile. Dolambaçlılık. Eğrilik. Dolaşıklık. Namussuzluk.

Form : Şekil almak. Biçim almak. Parmak ekzostozları. Davayı gören yargılık. Şekil vermek. Şekillendirmek. Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü. Oluşturmak. Bilgi belgesi. Kurmak.

Torsion : Bükme, burma, bükülme, burkulma, dönme ameliyattan sonra kan akıntısını durdurmak için bir damarın kesik ucunu bükme. karından ayaklı hayvanlarda vücudun gelişme sırasındaki bükülmesi. Bükülme. Torziyon. Kıvrılma. Bir ucu tutturulmuş yuvaksal bir çubuğun ya da bir telin erkin ucuna uygulanan bir kuvvet çiftinin yol açtığı biçim değişikliği. Biyoloji, fizik, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Burma. Çember biçiminde dönme. karından ayaklı hayvanlarda vücudun gelişme sırasındaki bükülmesi. Burulum. Bir organın kendi ekseni etrafında dönmesi, torsiyon.

 

Contour : Dış çizgi. Çevre yolu. Çevre. Kullanım kolaylığı veya güzel bir görünüm sağlamak amacıyla gitarın gövdesi üzerinde oyulmuş bölümler. Şekil. Hudut (haritada) yükseklik çizgisi. Biçimini oluşturmak. Oyuk. Çevre çizgisi. Hatlarını belirlemek.

Hookedness synonyms : distorted shape.

Hookedness zıt anlamlı kelimeler, Hookedness kelime anlamı

Straightness : Düzlük. Açık sözlülük. Doğruluk. Dürüstlük. Düz olma.

Honesty : Namusluluk. Temizlik. Dürüstlük. İffet. Gözlükotu. Alçakgönüllülük. Namus. Doğruluk. Soru-yanıt ilişkisine dayanan bir bilgi alışveriş sürecinde yanıtlayıcının olanı aktarması, gözlemcininse aktarılan bilgiyi yanlılığa düşmeden saptaması. Ay otu.

Hookedness ingilizce tanımı, definition of Hookedness

Hookedness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Incurvation. The state of being bent like a hook.