Hormone türkçesi Hormone nedir

  • Hormon.
  • İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler.
  • İçsalgı.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler.
  • İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi.
  • İç salgı.
 

Hormone ile ilgili cümleler

English: Love is nothing more than a temporary hormone imbalance.
Turkish: Aşk, geçici bir hormon dengesizliğinden daha fazla bir şey değildir.

English: Estrogen is a hormone.
Turkish: Östrojen bir hormondur.

Hormone ingilizcede ne demek, Hormone nerede nasıl kullanılır?

Hormone assay : Belli bir hormonun kan veya idrardaki miktarını belirleme. Hormon analizi.

Gonadotropin releasing hormone receptor : Hipofiz ön lobunda lh ve fsh salgılayan hücrelerin yüzeyinde bulunan 6-kd proteinlik reseptörler, gonadorelin almacı. Gonadotropin salgılatıcı hormon almacı.

Growth hormone releasing factor : Ghrf. Büyüme hormonu çıkarma faktörü.

Luteinizing hormone receptor : Gonadal hücrelerde bulunan lh veya hcg’nin bağlandığı almaçlar. Lüteinleştirici hormon reseptörü.

Luteinizing hormone releasing hormone : Lütein hormonu salgılatan hormonu. Lhrh.

Adrenocorticotropic hormone : Acth. Böbreküstü bezlerinin steroit üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotrop hormon.

Progestational hormone analogs : Progesteron hormon anologları. Doğal progesteronlardan farklı kimyasal yapıda olmasına rağmen progesteron etkinliği gösteren maddeler, progestin analogları.

Melanocyte stimulating hormone inhibiting hormone : Hipotalamustan salınan, ara hipofizden melanosit uyarıcı hormon salınımını inhibe eden bir hormon. Melanosit uyarıcı hormon salınımını kısıtlayıcı hormon.

Sex hormone binding globulin : Cinsiyet hormon bağlayıcı globulin. Testosteron, dihidrotestosteron ve östradiolü kanda taşıyan bir glikoprotein, seks hormon binding globulin. Seks hormon binding globulin.

 

Antidiuretic hormone : Pitiütrin. Antidiüretik hormon. Hipofiz arka bezi tarafından salgınan hormon türü. Hipofız arka bezi tarafından salgılanan hormon türü. Vazopressin. Adh.

İngilizce Hormone Türkçe anlamı, Hormone eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hormone ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Steroid : Bitki ve hayvanlarda bulunan üçü altılı, biri beşli olmak üzere dört hidrokarbon halkası içeren sterollerin, safra asitlerinin ve hormonların yapısına giren bir lipit grubu. Steroit. Hayvanlar ve mantarlardan elde edilen sabit yağların yapısındaki steran halkası içeren bileşikler. tüm doğal steroitler siklopentanoperhidrofenantren çekirdeği taşırlar ve kolesterolden hazırlanırlar. steroller, steroit hormonlar, safra asitleri, d vitamini bu gruptandır.

Somatotrophin : Somatotropin. Somatotrofin. Büyüme hormonu.

Antidiuretic hormone : Adh. Vazopressin. Hipofiz arka bezi tarafından salgınan hormon türü. Pitiütrin. Hipofız arka bezi tarafından salgılanan hormon türü. Antidiüretik hormon.

Corticotrophin : Böbreküstü bezleri korteksinin steroid üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Adrenokortikotropik hormon. Kortikotrofin. Acth. Kortikotropin.

Adh : Vazopressin. Antidiüretik hormon. Antidiüretik hormonun kısaltması. Pitiütrin.

Adrenocorticotrophic hormone : Acth. Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotrofik hormon.

Somatotrophic hormone : Sth. Somatotrop hormon. Büyüme hormonu.

Melanocyte stimulating hormone : Ara hipofizdeki melanotrop hücrelerden ve az miktarda ön hipofizden salınan peptit hormon. aşağı sınıf omurgalı hayvanlarda çok salınır ve melanofor hücrelerde pigment granüllerinin sitoplazmaya dağılmasına ve deri renginin esmerleşmesine neden olur. Melanosit uyarıcı hormon. Melanosit stimulan hormon.

Adrenaline : Adrenalin. Böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemindeki sinir uçlarından salgılanan, kalp atışını hızlandıran, kas ve karaciğerde glikojenin glikoza parçalanmasını sağlayan bir katekolamin hormon, epinefrin. Tansiyonun yükselmesine neden olan hormon.

Epinephrin : Adrenal bezi tarafından salgılanan hormon. Adrenalin. Epinefrin. Böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemindeki sinir uçlarından salgılanan, kalp atışını hızlandıran, kas ve karaciğerde glikojenin glikoza parçalanmasını sağlayan bir katekolamin. epinefrin. Böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemindeki sinir uçlarından salgılanan, kalp atışını hızlandıran, kas ve karaciğerde glikojenin glikoza parçalanmasını sağlayan bir katekolamin hormon, epinefrin.

Hormone synonyms : hypothalamic releasing hormone, gi hormones, protirelin, gonadotrophin, msh, gonadotrophic hormone, thyrotropin releasing factor, pitressin, trf, releasing hormone, sth, hypothalamic releasing factor, adrenosterone, hormone replacement therapy, releasing factor, human growth hormone, thymosin, thyroid hormone, gonadotropic hormone, thyrotrophic hormone, gastrointestinal hormone, steroid hormone, hrt, adrenalin, thyrotrophin, relaxin, corticotropin, somatotropin, gonadotropin, rh, tsh, neurohormone, oxytocin.

Hormone ingilizce tanımı, definition of Hormone

Hormone kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A chemical substance formed in one organ and carried in the circulation to another organ on which it exerts a stimulating effect. Thus, according to Starling, the gastric glands are stimulated by a hormone from the pyloric mucous membrane.