Hormone assay türkçesi Hormone assay nedir

  • Hormon analizi.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Belli bir hormonun kan veya idrardaki miktarını belirleme.

Hormone assay ingilizcede ne demek, Hormone assay nerede nasıl kullanılır?

Hormone : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. İçsalgı. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi. Hormon.

 

Assay : Tahlil. Yoklamak. Tecrübe etmek. Çözümleme. Çözümlemek. Çözümleme örneği. Kalkışmak. Ayarlamak. Analiz. Tahlil etmek.

Hormones : Hormonlar. Hormon.

Bioassay : Biyodeney. Biyobelirleme. Biyodeneme. Biyoesey. Biyoassay. Biodeneme. Biyoanaliz. Genellikle hücrelerin biyolojik etkinliklerinin ölçülmesiyle gerçekleştirilen laboratuvar yöntemleri. Biyotahlil.

Enzyme immunoassay : Enzim immunoassay. Enzimle bağlanmış immünosorbent deneyi.

İngilizce Hormone assay Türkçe anlamı, Hormone assay eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hormone assay ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

 

Abaxial : Eksenden uzak. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksen dışı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Abdomen.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Hormone assay synonyms : abdominal fat necrosis, a clay, abdominal palpation, abattoir, abdominal pain, a crochordon.