Horoz ibiği nedir, Horoz ibiği ne demek

  • Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım

Fransızca'da Horoz ibiği ne demek?:

crista-galli

Horoz ibiği anlamı, kısaca tanımı:

Horoz : Kapı zembereğinin mandalı. Ateşli silahlarda çakmak taşına veya merminin kapsülüne vurmaya yarayan metal parça. Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı. Kabadayı erkek.

Tepe : Bir şeyin en üstteki bölümü. Birinin yanı başı, baş ucu. Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri. Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü. İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası. Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri. Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi. Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası.

Etli : Dolgun, kalın. İçinde et bulunan. Yenecek kısmı çok olan (meyve). Eti çok olan.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Kısım : Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Kol. Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim.

Diğer dillerde Horoz ibiği anlamı nedir?

İngilizce'de Horoz ibiği ne demek? : cock's comb

Almanca'da Horoz ibiği : n. Hahnenkamm