Horozibiği nedir, Horozibiği ne demek

Horozibiği; bitki bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır.

  • Koyu, pembe renk
  • Bu renkte olan.
  • Horozibiğigillerden, kırmızı çiçekleri horoz ibiğini andıran bir süs bitkisi (Amaranthus)..

Horozibiği kısaca anlamı, tanımı

Horoz : Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı. Ateşli silahlarda çakmak taşına veya merminin kapsülüne vurmaya yarayan metal parça. Kapı zembereğinin mandalı. Kabadayı erkek

Horozibiğigiller : Ispanaklar takımından, örneği horozibiği olan bitki familyası.

Horoz ibiği : Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım.

Süs bitkisi : Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki.

Koyu pembe : Pembenin bir veya birkaç ton koyusu. Bu renkte olan.

Bitkisi : Sonu.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Andıra : İlkbaharda ilk defa olgunlaşan kiraz.

Kırmız : Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

Çiçek : Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.

 

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Andır : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Ölüden kalan eşya, sahipsiz kalan eşya, soyka. İnsan ve hayvanlara ilenç yerine, sahipsiz kal anlamında kullanılır. Pis, iğrenç, hantal, kötü, uğursuz, çirkin, miskin, tembel. Erkeklik organı. Kadının cinsiyet organı. [Bakınız: ander]. Akrep. Uğursuz. Bela, kötülük. Kötü yürekli. Sahipsiz.

Pembe : Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk. Bu renkte olan.

Kırmı : Kene.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Koyu : Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı. Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi. Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı. Derin, hararetli. Aşırı (davranış, düşünce vb.).

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Nitelik. Çeşitlilik.

Süs : Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, süs püs. Anlamı zenginleştiren edebiyat sanatı. Güzellik veren, güzelleştiren şey. Süsleme veya süslenme işi.

Diğer dillerde Horozağırlık anlamı nedir?

İngilizce'de Horozağırlık ne demek ? : bantam weight