Hukuki nedir, Hukuki ne demek

Hukuki; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Tüzel

Hukuki terim anlamı:

törel, ~ muamele: törel işlem. ~ münâsebet: törel ilişki.

Hukuki hakkında bilgiler

[Bakınız: hukuk]

Hukuki ile ilgili Cümleler

  • Böyle bir dünyada bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak tek unsur, hukuki güvenceler olabilir.
  • "Sanık" hukuki bir terimdir.

Hukuki tanımı, anlamı:

Hukuki metroloji : Metrolojinin, hukuki konuların gerektirdiği durumlarda, ölçme metotları, ölçme birimleri ve ölçme aletleri ile ilgili olan kısmı.

Hukuk : Haklar. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Ahbaplık, dostluk. Bu yasaları konu alan bilim.

Tüzel : Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal. Hükümle ilgili, hükmi.

Hukuki kişi : Gerçek ve tüzel kişilere verilen genel ad.

Hukuki kişilik : Hukukî kişi olma durumu.

Hukuki sermaye : Sahibine kira, faiz, kâr payı gibi gelir sağlayan her tür iktisadi değer.

Diğer dillerde Hukuki anlamı nedir?

İngilizce'de Hukuki ne demek? : adj. legal, judicial, juristic, juristical

Fransızca'da Hukuki : juridique

Almanca'da Hukuki : adj. juristisch

Rusça'da Hukuki : adj. юридический