Human ile ilgili cümleler

English: A parrot can imitate human speech.
Turkish: Bir papağan insan konuşmasını taklit edebilir.

 

English: Acid rain in drinking water affects human health.
Turkish: İçme suyundaki asit yağmuru insan sağlığını etkiler.

English: A lot of human deaths are caused by smoking cigarettes.
Turkish: İnsan ölümlerinin çoğuna, sigara dumanı neden olmuştur.

English: A natural diet is suitable for human digestion.
Turkish: Doğal bir diyet, insan sindirimi için uygundur.

English: A scholar made an excellent speech about human rights.
Turkish: Bir bilim adamı, insan hakları hakkında harika bir konuşma yaptı.

Human ingilizcede ne demek, Human nerede nasıl kullanılır?

Human amulet : Ata kalıntılarından yapılan muska türü. bk. muska. krş. hayvansal muska, bitkisel muska, taş muska, yapımsal muska, yazılı muska. İnsan muskası.

Human anatomy : İnsan vücudu anatomisi. İnsan anatomisi. İnsan vücudunun yapısı ve sistemlerini inceleyen bilim dalı. Antropotomi.

Human being : İnsanoğlu. İnsan. Abd. Köle. Beşer. Adam. Kul. Merdüm.

Human beings : İnsanoğlu. İnsangiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, insansılar (anthropoidea) alt takımından, az tüylü olup iki ayakları üzerinde yürüyen, pek çok ırkları olan, mevcut canlıların içinde en akıllı olan türe sahip bir familya. İnsanlar.

Human capital : İnsan kaynakları. İnsan sermayesi. İşgücünü oluşturan bireylerin üretken olarak çalışmaları ve karşılığında yüksek gelir elde etmelerine olanak sağlayacak eğitim sürecinde kazanılmış üretken bilgi, beceri ve yeteneklerinden oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye yatırımı. İnsana yapılan yatırım eğitim öğretim ve yetişme masrafları vb. Beşeri sermaye.

Human capital investment : İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneğini artırmaya yönelik yatırımlar. Beşeri sermaye yatırımı.

Human development index : İnsani gelişim dizini. İnsani gelişmişlik indeksi. İnsani gelişmişlik endeksi. İnsanın temel gereksinimlerine ulaşma düzeyini değerlendirmek üzere gönenç ölçütü, eğitim ölçütü ve sağlık ölçütü olmak üzere üç ölçüt kullanılarak ilk kez 1990 yılında birleşmiş milletler kalkınma programı’nca hesaplanıp yayımlanmaya başlanan dizin. bu dizin sıfır ile bir arasında değerler almakta, değerin sıfıra yaklaşması insani gelişim düzeyinin kötüleştiğini, bire yaklaşması ise iyileştiğini ifade etmektedir.

Human factors : İnsan faktörü. İnsan faktörleri. İnsanla ilgili etmenler.

Human flea : İnsandan başka, domuz, kedi ve köpekten de kan emebilen, ortalama 3 mm. boyunda, kestanerengi sıçrayıcı böcek; bildiğimiz pire. Başta insanlar olmak üzere çeşitli evcil hayvanlarda parazitlenen, ısırığı kaşıntıya neden olan pire türü, pulex dugesi, pulex irritans. İnsan piresi.

Human chorionic gonadotropin : Human koryonik gonadotropin. İnsan koryonik gonadotropini. Hcg. Gebe kadın koryonundaki sinsityotrofoblastlar tarafından sentezlenen iki alt üniteye sahip glikopeptit yapıda, ağırlıklı olarak lh, az olarak da fsh etkinliğine sahip glikoprotein yapılı bir hormon, gebe kadın koryonik gonadotropini, human koryonik gonadotropin, koryonik gonadotropin, hcg. gebelikten altı gün sonra kanda, üç dört hafta sonra idrarda bulunur. dişilerde ovulasyonun uyarılması, anovulasyon, yumurtalık kistleri gibi hastalıkların tedavisi yanı sıra erkeklerde kriptorşidizm ve hipogonadizm durumlarında kullanılır. Gebe kadın koryonik gonadotropini. Human karyonik gonodotropin.

İngilizce Human Türkçe anlamı, Human eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Human ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Decently : Terbiye ölçüsünde. Terbiyeli bir biçimde. Adam gibi. İyi. Hoşgörüyle. Adam gibi (argo terim). Yeterince. Doğru dürüst.

Humanitarian : İnsanlara yardım etmek isteyen. Yardımsever. Yardımsever kimse. İnsancı. İnsancıl kimse. İyiliksever. İnsanlara yardım etmek isteyen kimse. İnsancıl (kimse).

Humanitarians : İnsanlara yardım etmek isteyen kimse. İnsancıl kimse. İnsancıl (kimse). Yardımsever kimse. İnsancı. İnsanlara yardım etmek isteyen. Kendini insanlığa adamış kimse. Yardımsever.

Hominids : İnsansı. İnsangillerin üyesi. İnsanımsı. Hominid. İnsangillere ait.

Creature : Hayvan. Kasnak. Mahluk. Yaratık. Köle. Bende. Varlık. Kul. Abit.

Adamite : Adem'in soyundan gelen. Kimse. Adamit. Nüdist. Bir tür yeşil floresan minerali. Adem'in durumunu taklit eden ve çıplak dolaşmayı tercih eden hayalperest bir tarikatın üyesi.

Philanthropist : İyiliksever kişi. Hayırsever kimse. Hayırsever. İnsancıl kimse. Yardımsever.

Hominid : İnsanımsı. İnsangillerin üyesi. İnsangillere ait. İnsansı.

Philanthropic : İyiliksever. İyilikçi. İnsansever. Hayırsever. Yardımsever. Filantropik.

Human synonyms : born of woman, being, humanlike, human being, homos, earth born, humanely, humanists, homo, philanthropical, earthborn, anthropos, anthropo, hominoid, humanistic, homo sapiens, humanly, humanist, bird, humane, flesh and blood.

Human zıt anlamlı kelimeler, Human kelime anlamı

Nonhuman : İnsan olmayan. İnsanlığa özgü olmayan. İnsan dışı. İnsanlıkdışı.

Unsized : Kolalanmamış. Karışık. Numaralarına göre ayrılmamış.

Human ingilizce tanımı, definition of Human

Human kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Human sacrifices. As, a human voice. Human shape. Belonging to man or mankind. Having the qualities or attributes of a man. A human being. Human nature. Of or pertaining to man or to the race of man.

Human ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Human kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Human ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Human anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Human ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...