Humility türkçesi Humility nedir

Humility ile ilgili cümleler

English: He talked of her kindness and humility.
Turkish: Onun nezaket ve alçak gönüllülüğünden bahsetti.

English: You would be a better person if you learnt humility.
Turkish: Alçak gönüllülüğü öğrensen daha iyi bir kişi olursun.

English: Humility often gains more than pride.
Turkish: Alçak gönüllülük çoğunlukla kibirden daha çok yükseltir.

English: Without humility, courage is a dangerous game.
Turkish: Alçakgönüllülük olmadan, yiğitlik tehlikeli bir oyundur.

Humility ingilizcede ne demek, Humility nerede nasıl kullanılır?

Humilities : Mahviyet. Alçak gönüllülük. Tevazu.

Humiliate : Morartmak. Bozmak. Alçaltmak. Utandırmak. Rezil etmek. Gururunu kırmak. Gururunu incitmek. Aşağılamak. Çok utandırmak. Burnunu kırmak.

Humiliated : Aşağılanan. Utandırılan. Utandırılmış. Aşağılanmış. Küçük düşürülmüş. Alçaltılmış. Düşürülmüş. Madara edilmiş. Mahcup edilmiş. Morartılmış.

Humiliates : Alçaltmak. Utandırmak. Bozmak. Gururunu incitmek. Çok utandırmak. Küçük düşürmek. Burnunu kırmak. Aşağılamak. Morartmak. Rezil etmek.

Humiliating : Utandıran. Aşağılayıcı. Küçük düşürücü. Alçaltıcı. Utandırma. Küçültücü. Onur kırıcı.

 

Humiliations : Bozum. Küçük düşürme. Utandırma. Alçalma. Küçük düşme. Rezil etme. Aşağılama.

Humiliation : Küçük düşme. Rezil etme. Aşağılama. Bozum. Alçalma. Küçük düşürme. Kibrini kırma. Utandırma.

Self humiliation : Kendini aşağılama.

Humiliatingly : Düşürerek. Küçük düşürücü bir şekilde. Madara ederek. Morartarak. Mahcup ederek. Utandırarak. Bozarak. Alçaltarak.

Felt humiliated : Aşağılanma hisseden. Utanç hisseden. Küçük düşmüş hisseden.

İngilizce Humility Türkçe anlamı, Humility eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Humility ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Trait : Özellik. Bir nesneyi ya da birimi ötekilerden ayırmaya yarayan sürecen ayrıtlardan her biri. Öğelerin birleşmesinden doğan ve bir araya geldiklerinde halkbilim ürünleriyle olaylarının oluşumunu sağlayan birimlerden her biri. bk. öğe, anakonu, örge tümgesi, örnek, ayrık öğe. Nitelik. Haslet. Örge. Bir halkbilim olay ya da ürününün en küçük birimi, bk. örge, anakonu, örge tümgesi, örnek. Karakter. Hususiyet.

Honesty : Temizlik. Namus. Gözlük çiçeği. İffet. Soru-yanıt ilişkisine dayanan bir bilgi alışveriş sürecinde yanıtlayıcının olanı aktarması, gözlemcininse aktarılan bilgiyi yanlılığa düşmeden saptaması. Gözlükotu. Dürüstlük. Doğruluk. Ay otu.

 

Feeling : Duyma. Sanı. Zan. Sezgi. Dokunma. Farkında olma. Canlı. Hassasiyet. İzlenim. Acıma.

Nobleness : Asillik. Asalet. Kibarlık.

Conservativeness : Gelenekleri korumayı amaçlayan nitelik. Tutucu olma niteliği. Muhafazakarlık. Ölçülülük. Tutuculuk. Geri kafalılık. Gösterişsizlik. Ilımlılık.

Submissions : Sunuş. İbraz. Öneri. Uysallık. Görüş. Teslim olma. Sunulan şey. Teklif. İddia konusu şey.

Honesties : Namusluluk. Ay otu. Gözlükotu. Namus. Temizlik. İffet. Doğruluk. Gözlük çiçeği. Dürüstlük.

Simple mindedness : Saflık. Kerizlik. Kolay inanırlık. Temiz kalplilik. Safdillik.

Lowliness : Düşük dereceli olma durumu. Mütevazılık. İkinci derecede olma durumu. Düşük seviyede olma durumu. Rütbe veya mevkice aşağılık. Sadelik.

Humility synonyms : self depreciation, subduedness, humbleness, delicacies, humilities, meekness, delicacy, modesties, submission, pudency, modesty, humble, grundyism, demureness.

Humility zıt anlamlı kelimeler, Humility kelime anlamı

Conceit : Kendini beğenmişlik. Kibir. Şımarıklık. Kibirli. Kurum. Benlik. Düşünce. Fikir. Kendini beğenme. Tafra.

Proud : Kendini beğenmiş. Azametli. Gurur verici. Muhteşem. Şerefli. Kurumlu. Heybetli. Kıvançlı. Gururlu. Mağrur.

Pride : Onur. İhtişam. Haysiyet. Şeref. Övünç. Övünmek. Gösteriş. İzzetinefis. En parlak zaman. Ağalık.

Humility ingilizce tanımı, definition of Humility

Humility kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state or quality of being humble. Self-abasement. Freedom from pride and arrogance. A sense of one`s own unworthiness through imperfection and sinfulness. A modest estimate of one`s own worth. Humbleness. Lowliness of mind.