Huzurevi nedir, Huzurevi ne demek

  • Yaşlanmış kimselerin bakımlarının yapıldığı ve barındığı kurum

Huzurevi tanımı, anlamı:

Huzur : Bir yerde bulunma. Ön, yan, kat, makam, yamaç. Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç. Padişah katı.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Bakımevi : Kademe. Bakıma gereksinimi olan kimselerin bakıldıkları, barındıkları kuruluş. Kurum ve kuruluşlarda motorlu araçların onarıldığı ve korunduğu yer veya birim. Belirli noktalarda özellikle kar mücadelesinde kullanılan araç ve gereçlerin barındırıldığı bina.

Huzurevi ile ilgili Cümleler

  • Ali bir huzurevinde yaşıyor.
  • Ali artık bir huzurevinde yaşıyor.
  • Ali huzurevindeki büyükannesini ziyaret etmek için gitti.
  • Yaşlı adam huzurevinden kaçtı.
  • Annem huzurevinde çalışıyordu.

Diğer dillerde Huzurevi anlamı nedir?

İngilizce'de Huzurevi ne demek? : n. nursing home, rest home, home for the aged, eventide home

Fransızca'da Huzurevi : maison de retraite