Hydrogenize türkçesi Hydrogenize nedir

Hydrogenize ingilizcede ne demek, Hydrogenize nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenize : (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojenini çıkarmak. Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır). Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek.

Dehydrogenized : Hidrojeni atılmış (dehydrogenised olarak da yazılır). Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz. Hidrojensiz bırakılmış. (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz.

Dehydrogenization : Dehidrojenasyon. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.

Hydrogenide : Hidrojenür.

Hydrogenite : Hidrojenit.

Hydrogen bond : Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herhangi bir atomun, hidrojen atomu ile elektron ortaklaşması yaparak oluşturdukları görece güçsüz bağ. Hidrojen bağlantısı. Hidrojen bağı. Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ.

Hydrogen atmosphere : Hidrojen atmosferi.

Hydrogen electrode : Hidrojen elektrotu.

Dehydrogenised : (britanya ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz. Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz. Hidrojeni atılmış (dehydrogenized olarak da yazılır). Hidrojensiz bırakılmış.

 

Hydrogen bonds : Hidrojen bağı. Hidrojen bağlantısı. Hidrojen bağları. Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan bağlar.

İngilizce Hydrogenize Türkçe anlamı, Hydrogenize eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hydrogenize ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hydrogenated : Hidrojene. Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojen ile birleştirilmiş. Hidrojen eklenmiş. Hidrojenlenmiş. Hidrojenize.

Modify : Tadil etmek. Değişiklik yapmak. Değiştirme. Azaltmak. Nitelemek. Üzerinde değişiklik yapmak. Hafifletmek. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Tamlamak.

Hydrogenating : Hidrojenleyici. Hidrojenle birleştirmek (kimya).

Change : Ufak para. Yer değiştirme. Değiş tokuş etmek. Değişmek. Değiştirmek. Değişime uğratmak. Tebdil etmek. Çoğunlukla liradan küçük ufak madeni para. Aktarmak. Takas etmek.

Hydrogenates : Hidrojenat. Hidrojenle birleştirmek (kimya).

Hydrogenate : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenle birleştirmek. Hidrojenat.

Alter : Değiştirmek. Başkalaştırmak. Hadım etmek (hayvan). Değişiklik geçirmek. Kısırlaştırmak. Değişiklik yapmak. Hadım etmek. Başka türlü olmak. Evirmek.

Hydrogenize zıt anlamlı kelimeler, Hydrogenize kelime anlamı

Dehydrogenate : Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek. Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya).

Hydrogenize ingilizce tanımı, definition of Hydrogenize

Hydrogenize kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To combine with hydrogen. To reduce. Contrasted with oxidize. To treat with, or subject to the action of, hydrogen.